Radovedna sovica

animal(1)

Prav vsak ima kdaj slab dan ali pa naleti na težave, ki se mu zdijo prav tisti trenutek nerešljive. Pomembno je, da se svojega problema zavemo in ga želimo rešiti.
Večina težav  se najhitreje in najučinkoviteje razreši tako, da poiščemo osebo, ki ji lahko zaupamo, ali pa osebo, zaradi katere menimo, da je določen problem nastal, ter se z njo skušamo tudi pogovoriti.
Velikokrat že kratek, kulturen pogovor razreši težave. Žaljenje, vpitje in nervoza ne rešijo problema, ga le še poglabljajo.


Torej, kaj naj storim, če:

 

… SE NE POČUTIM DOBRO ALI ZBOLIM
Po končani učni uri poišči svojega razrednika ali pojdi k svetovalni delavki. Kratke slabosti ponavadi hitro minejo. Če ti je zelo slabo, se ulezi, sošolci pa naj poiščejo razrednika ali dežurnega učitelja. Razrednik bo poklical starše, ki bodo prišli pote, sam pa domov ne smeš iti, ker je to lahko nevarno.

… IMAM ZOBOBOL
Obvesti o tem učitelja naslednje ure in takoj pojdi k zobozdravnici v II.stavbo. Ko se vrneš, oddaš učitelju potrdilo, da si moral nujno k zobozdravniku. Urnik dela zobozdravnika je objavljen na vratih ambulante.

… DOBIM SLABŠO OCENO
Vsak lahko dobi slabšo oceno od tiste, ki jo je pričakoval. Učitelj ti bo prav rad povedal vzroke za slabšo oceno in če ga boš poslušal, boš dobil tudi napotke za nadaljnje delo. Če je potrebno, prosi učitelja, da te vključi v dopolnilni pouk.

… NE MOREM TELOVADITI
Pojasni svojemu učitelju vzroke, zakaj ne moreš telovaditi. Če bodo vzroki opravičeni in ne samo trenutna “muhica”, potem te bo učitelj ustrezno zaposlil z drugimi nalogami. V vsakem primeru pa so učitelji športne vzgoje dovolj usposobljeni, da ti pomagajo z nasveti, če ne moreš telovaditi zaradi zdravstvenih razlogov.

… NIMAM S SEBOJ NAROČENIH PRIPOMOČKOV ZA DELO
Na začetku ure obvesti učitelja. Če se ti je prvič zgodilo, da si kaj pozabil, ne bo težav, če pa se ti  pogosto dogaja, da pozabljaš prinašati pripomočke – opremo, potem nekaj ni v redu. Na listič si napiši, kaj moraš zjutraj prinesti v šolo. V kolikor pa namenoma pozabljaš na svoje obveznosti, potem boš seveda imel  težave. Nevestno delo in prihajanje k pouku brez pripomočkov je lahko eden izmed kriterijev za določanje ocene. Poglej Pravilnik o ocenjevanju in napredovanju !

… NISEM IZPOLNIL OBVEZNOSTI (DOMAČE NALOGE)
Redno izpolnjevanje domačih nalog spada med osnovne obveznosti vsakega učenca. Z izdelovanjem domačih nalog v različnih oblikah se predvsem dodatno urimo in vadimo. Največkrat že samostojno in pravilno izdelovanje domačih nalog pomaga k boljšemu razumevanju učne snovi. Bodi vztrajen, trud je kmalu poplačan.

… SE NE RAZUMEM S SOŠOLCEM/KO
Med ljudmi bi morali biti vseskozi primerni odnosi. Drug do drugega moramo biti spoštljivi. Vendar se včasih dogodi, da pride do nesporazumov ali česa še hujšega. Ne pusti se izzvati in skušaj se pogovoriti. Če to ne gre, je bolje, da se za nekaj časa odmakneš in nov dan prinese nova spoznanja. Pri odpravljanju nesporazumov ti lahko pomagajo tisti sošolci, s katerimi se dobro razumeš . Včasih pomaga tudi razrednik, a je bolje, da medsebojne probleme rešite sami. Nikar pa ne posegaj po fizični sili, še posebno, če si močnejši.

… IZGUBIM SVOJO LASTNINO
Takoj prijavi svojo izgubo razredniku in v tajništvu šole. Dosedanje izkušnje kažejo, da se veliko stvari že kmalu najde.  Morda ti kdo namenoma skriva tvoje stvari. Pogovori se s sošolcem in če je potrebno, pokliči na pomoč razrednika. Vse, kar na šoli najdemo, shranimo v posebne prostore. Vprašaj o tem hišnika. Ne nosi v šolo dragih osebnih predmetov (ure, drage verižice, zaponke, zlate prstane, drage instrumente).

… PRI KOSILU NIMAM MIRU
Sošolce oziroma tistega, ki te pri uživanju hrane moti, opozori in mu prijateljsko povej, da želiš uživati v hrani. V primeru, da tvojega nasveta ne upošteva, in grdo ravna s hrano, obvesti dežurne v jedilnici. V skrajnem primeru se presedi in mirno nadaljuj z uživanjem hrane.

… ŽELIM POKLICATI STARŠE, ŽELIM TELEFONIRATI
V nujnih primerih ti bomo pomagali v tajništvu ali na recepciji šole, da boš lahko uporabil(a) telefon.

… ME JE STRAH PREVERJANJA IN OCENJEVANJA
Vsakega je strah preverjanja, včasih učitelja še bolj kot tebe. Če si opravil vse potrebne naloge in si sledil razlagi učiteljev, potem bo strah ob prvih odgovorih hitro minil. Seveda pa so tudi primeri, da nisi dovolj pripravljen za preverjanje in najbolje je, da to učitelju takoj poveš in ga vljudno poprosiš, da ti pomaga.

… ME NADLEGUJEJO SOŠOLCI
Opozori sošolce, naj te pustijo pri miru. Če tega ne upoštevajo, pokliči najbližjo odraslo osebo. Če odraslih ni, ostani kar najbolj miren in ne poslabšuj situacije z izzivanjem. Ko se sošolci ali sovrstniki, ki so te nadlegovali, oddaljijo, poišči pomoč pri starših ali razredniku. Prav tako ti bodo radi pomagali delavci svetovalnih služb.

… ME NADLEGUJEJO ODRASLI
Če moreš, se odstrani ali celo pobegni. Poišči pomoč staršev, učiteljev, policije.

… STARŠI IZRAZIJO ŽELJO PO FOTOKOPIJI NALOGE
Staršem pokaži original svoje naloge.

… SE NE RAZUMEM S POSAMEZNIM UČITELJEM/ICO
Najprej se skušaj pogovoriti s tem učiteljem, učiteljico. Skoraj ni primerov, da se učenec in učitelj ne bi pogovorila o medsebojnem nerazumevanju, samo lepa beseda mora biti v mislih in na ustih. Če ne gre, ti bo pomagal razrednik.

… IMAM TEŽAVE PRI GOVORU
Na šoli deluje logopedska ambulanta. Skupaj s starši ali razrednikom obiščite logopedinjo. S pridnostjo in ob izvajanju posebnih vaj se težave govora hitro odpravijo.

… NE RAZUMEM RAZLAGE
Takoj dvigni roko in učitelju povej, da razlage ne razumeš. Gotovo ti bo razložil še enkrat oziroma ti svetoval, da prideš k dopolnilnemu pouku.

… UGOTOVIM NEPRAVILNOSTI, KI JIH POČNEJO DRUGI SOŠOLCI
Sošolce oziroma tistega, ki počne nepravilnosti, opozori in mu prijateljsko svetuj. V primeru, da sošolec ne upošteva tvojega nesveta, povzroča pa škodo ali počenja stvari, ki so nevarne, poišči dežurnega učitelja ali delavca v šolski upravi.

… ŽELIM PREŽIVETI NEKAJ DNI S STARŠI V ČASU, KO JE POUK
Starši morajo pisno obvestiti tvojega razrednika, razredničarko. Le- ta ti bo posredoval/a odgovor v tednu dni.

… SE ŽELIM NAROČITI NA PREHRANO
O tem obvesti razrednika ali pa poišči vodjo šolske prehrane. Starši morajo izpolniti in podpisati pogodbo o prehranjevanju. Morebitne spremembe moraš takoj javiti v pisni obliki  razredniku ali vodji šolske prehrane.

 … SEM POŠKODOVAL OPREMO
O tem obvesti razrednika in hišnika. Če je bila oprema namenoma poškodovana, bodo morali starši poravnati vse stroške.

… SEM UŽALIL/A NEKOGA
Ni boljšega kot takojšnje opravičilo. Vse, kar storiš kasneje, ima manjšo veljavo.

… SEM ZAMUDIL/A K POUKU
Odloži obleko in obutev ter se takoj napoti v učilnico, kjer so ostali sošolci. Ne čakaj pred učilnico!

… MI KDO PONUJA CIGARETE, MAMILA
Nikar, pa čeprav je ponudba mamljiva in zastonj. Prvič, ko poskusiš, si “gospod”, petič že “suženj”. Poišči pomoč, svetovalni delavci ti bodo znali svetovati in tvojo skrivnost bodo varovali.

… SE ŽELIM VKLJUČITI V NEKO  DEJAVNOST NA  ŠOLI
Poišči dodatne informacije pri pomočnici ravnateljice ali v tajništvu, kjer so na posebni polici tudi informativni lističi.

… ŽELIM DOBITI INFORMACIJE O DELU NA ŠOLI
V vseh treh stavbah so informativne table in monitorji, na katerih so zapisani najbolj aktualni podatki o delu šole. Več aktualnih informacij pa najdeš na oglasnih deskah in na spletni strani šole.

 … ŽELIM DRUGE OBVESTITI O SVOJEM DELU IN DOSEŽKIH
Odlična misel. Vse premalo druge obveščamo o tem, kaj smo sami storili ali dosegli. Res je, da ni lepo, če se hvalim na vse pretege, škoda pa je, če drugih ne informiramo o svojih dosežkih. Torej z uspehi sproti seznanjaj razrednika ali učitelja ustreznega predmeta. Prav tako bomo veseli tvojega obiska v upravi.

… NE MOREM PRITI NA TEKMOVANJE
Takoj o tem obvesti svojega učitelja, trenerja oziroma mentorja. Pokliči po telefonu, pridi osebno ali pošlji sporočilo po sošolcu/ki. V slednjem primeru se moraš nato ob prvi priložnosti osebno opravičiti učitelju oziroma osebi, ki te je čakala.

 

Dostopnost