Mediacija v šoli

Pogosto ne moremo izbirati konfliktov, v katerih se bomo znašli, vedno pa lahko izbiramo, kako se bomo nanje odzvali. (Marko Iršič)

V naše vzgojno delo smo vključili šolsko mediacijo kot preventivno dejavnost. Mediacija je način mirnega in sporazumnega reševanja konfliktov s pomočjo mediatorja med vsemi udeleženci na šoli (med učenci, med učenci in učitelji, med starši in učiteljem).

Mediacija, ki v osnovi pomeni reševanje konfliktov  s pomočjo nevtralnega posrednika, tako na šoli predstavlja možnost za izboljšanje sodelovanja in izboljšanje komunikacijskih spretnosti.

Učitelji so se za to dejavnost izobraževali  in svoje znanje že prenašajo v svoj šolski vsakdan. Strokovno usposobljen tim mediatork z različnimi aktivnostmi na dnevih dejavnosti skrbi za izboljšanje socialnih veščin, za osveščanje in razumevanje konflikta, doživljanje sebe in  vživljanje v  občutke in razmišljanja drugih, kar omogoča spoznavanje tudi druge resnice in prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja.

Bodoči vrstniški mediatorji  so prav tako zagnani in se  veselijo svoje aktivne vloge pri reševanju sporov med vrstniki.

Nepristransko vodenje procesa mediacije na šoli izvajata učiteljica ga. Janja Uršič in šolska pedagoginja ga. Teja Jaušovec, ki izobražujeta tudi vrstniške mediatorje in vodita tabor mediacije ob koncu šolskega leta.

Verjamemo, da lahko še veliko dosežemo predvsem na področju krepitve samoodgovornosti, ki je ključnega pomena pri zmanjševanju nasilja.

Dostopnost