Šola v naravi in tabori

Šola v naravi

V šolah v naravi, ki sodijo v obvezni program in ne več v razširjenega, bomo praviloma izvajali dneve dejavnosti iz obsega, ki je predviden po predmetniku. Izvedli bomo toliko dni dejavnosti, kolikor dni bo trajala šola v naravi.

Programe izvajamo sami v izbranih nastanitvenih bazah ali pa ob sodelovanju z MŠŠ v bazah Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

Vrsta Termin Razred Dni Lokacija Pedagoški vodja
Letna SLO 2. 10. – 6. 10. 2023 5. abc 5 Debeli rtič Meta DEMŠAR, Anže ŽUN*
Športno-naravoslovna

16. 10. – 18. 10. 2023

18. 10. – 20. 10. 2023

 

3. abc 3 CŠOD – Dom Jurček Simona KOPRIVC
Športna

18. 12. – 20. 12. 2023

20. 12. – 22. 12. 2023

 

4. r 3 CŠOD Vojsko

  Jana LIPUŽEČ

Zimska

 4. 3. – 8. 3. 2024

11. 3. – 15. 3. 2024

6. ab

6. cd

5 Pohorje Luka STERLE
Socialne veščine

20. 10 – 22. 10. 2023

22. 10. – 24. 10. 2023 

7. abcd 3 Debeli rtič Irena LAHAJNER
Športno-naravoslovna

4. 9. – 8. 9. 2023

11. 9. – 15. 9. 2023

8. abcd 5 CŠOD – Dom Soča Tolmin Eva ZORE
Letna vrtec 5. 6. – 7. 6. 2024 Vrtec 3 CŠOD Čebelica Sonja MOŽE

*Koordinacija tečaja plavanja/smučanja.

 

Tabori

  2023 

Tabor Koordinator Datum izvedbe
Tabor šolske skupnosti in medvrstniške pomoči Tatjana Keržan, Melita Plešnik 7. – 8. oktober 2023
Noč na Danili Kumar Teja Zalar, Mojca Škof, Darja Oven 11. – 12. november 2023

 

Dostopnost