Šola v naravi in tabori

Šola v naravi

V šolah v naravi, ki sodijo v obvezni program in ne več v razširjenega, bomo praviloma izvajali dneve dejavnosti iz obsega, ki je predviden po predmetniku. Izvedli bomo toliko dni dejavnosti, kolikor dni bo trajala šola v naravi.

Programe izvajamo sami v izbranih nastanitvenih bazah ali pa ob sodelovanju z MŠŠ v bazah Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

Vrsta Termin Razred Dni Lokacija Pedagoški vodja
Letna SLO** 3. 10.– 7. 10. 2022 5. abcd 5 Debeli rtič

Zvezdana KUHAR

Kaja DEREANI*

Športno-naravoslovna

17. 10. – 19. 10. 2022

19. 10. – 21. 10. 2022

 

3. ab

3. cd

 

3 CŠOD – Dom Jurček Irena DEČMAN
Zimska 9. 1. – 13. 1. 2023
16. 1. – 20. 1. 2023
6. abcdm 5 Planica

Mitja URŠIČ

Luka STERLE

 

Športno-naravoslovna

24. 4.  – 26. 4. 2023

3. 5.  – 5. 5. 2023

 

7. abcd 3 CŠOD – Dom Soča Tolmin Eva ZORE
Letna vrtec 17. 5. – 19. 5. 2023 vrtec 3 Vrtec na kmetiji – Luče Sonja MOŽE
Letna mednarodna 22. 5. – 26. 5. 2023 5 M 5 CŠOD Kavka – Kobarid Tina FURST

*Koordinacija tečaja plavanja/smučanja.

**Letna šola bo po potrebi prestavljena na junijski termin zaradi zdravstvenih razmer

Tabori
Tabor Koordinator Datum izvedbe
Raziskovalni tabor Darja Oven
Mediacijski tabor Teja Jauševec
Tabor šolske skupnosti Tatjana Keržan, Tina Starec Klobasa oktober 2022

 

Dostopnost