Šola v naravi in tabori

Šola v naravi

V šolah v naravi, ki sodijo v obvezni program in ne več v razširjenega, bomo praviloma izvajali dneve dejavnosti iz obsega, ki je predviden po predmetniku. Izvedli bomo toliko dni dejavnosti, kolikor dni bo trajala šola v naravi.

Programe izvajamo sami v izbranih nastanitvenih bazah ali pa ob sodelovanju z MŠŠ v bazah Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

Vrsta Termin Razred Dni Lokacija Pedagoški vodja
Letna SLO** 5. abc 5 Debeli rtič Kaja DEREANI
Športno-naravoslovna

16. 10. – 18. 10. 2023

18. 10. – 20. 10. 2023

 

3. abc 3 CŠOD – Dom Jurček Irena DEČMAN
Športna

18. 12. – 20. 12. 2023

20. 12. – 22. 12. 2023

 

4. r 3 CŠOD Vojsko

  

Zimska

 8. 1. – 12. 1. 2024

15. 1. – 19. 1. 2024

6. abcd 5 Planica Luka STERLE
Socialne veščine

20. 10 – 22. 10. 2023

22. 10. – 24. 10. 2023 

7. abcd 3 Debeli rtič Irena LAHAJNER
Športno-naravoslovna

4. 9. – 8. 9. 2023

11. 9. – 15. 9. 2023

8. abcd 5 CŠOD – Dom Soča Tolmin Eva ZORE
Letna vrtec Vrtec 3 Vrtec na kmetiji – Luče Sonja MOŽE

*Koordinacija tečaja plavanja/smučanja.

**Letna šola bo po potrebi prestavljena na junijski termin zaradi zdravstvenih razmer

Tabori
Tabor Koordinator Datum izvedbe
Raziskovalni tabor Darja Oven
Mediacijski tabor Teja Jauševec
Tabor šolske skupnosti

 

Dostopnost