Učitelji

Učitelji razredne stopnje
Razrednik/Učitelj Razred E-naslov
Ljiljana Ferko 1. a ferkol@os-danilekumar.si
Simona Koprivc 1. a koprivcs@os-danilekumar.si
Meta Demšar 1. b demsarm@os-danilekumar.si
Jožica Rupar 1. b ruparj@os-danilekumar.si
Katarina Nagode 1. c nagodek@os-danilekumar.si
Jožica Medved 1. c medvedj@os-danilekumar.si
Katja Piculin Žlogar 1. d piculinzlogark@os-danilekumar.si
Tinjana Golob Mrak 1. d golobmrakt@os-danilekumar.si
Ksenija Bernetič 2. a bernetick@os-danilekumar.si
Ivana Gregec 2. b gregeci@os-danilekumar.si
Alma Kernc Mišjak 2. c kerncmisjaka@os-danilekumar.si
Amalija Mikulan 3. a mikulana@os-danilekumar.si
Maja Hribar 3. b hribarm@os-danilekumar.si
Irena Dečman 3. c decmani@os-danilekumar.si
Liljana Praznik 3. d praznikl@os-danilekumar.si
Jana Lipužič 4. a lipuzicj@os-danilekumar.si
Romana Slatinek 4. b slatinekr@os-danilekumar.si
Tina Kompare 4. c komparet@os-danilekumar.si
Ema Dubarič 4. d dubarice@os-danilekumar.si
Tamara Cunk 5. a cunkt@os-danilekumar.si
Tanja Jankovič 5. b jankovict@os-danilekumar.si
Zvezdana Kuhar 5. c kuharz@os-danilekumar.si
Lea Hatić Cankar 5. d haticcankarl@os-danilekumar.si
Romana Blaževič Arko 2.–5. r. GUM blazevicarkor@os-danilekumar.si
Kaja Dereani ŠPO, NŠP dereanik@os-danilekumar.si
Marta Zajc 5. b DRU zajcm@os-danilekumar.si
Laura Lakner RaP laknerl@os-danilekumar.si
Nives Modic RaP modicn@os-danilekumar.si
Uroš Marolt RaP maroltu@os-danilekumar.si
Alja Gašparut RaP gasparuta@os-danilekumar.si
Rajko Čeh RaP rajkoc@os-danilekumar.si
Tea Likar RaP likart@os-danilekumar.si
Patricija Fajdiga RaP fajdigap@os-danilekumar.si
Hana Kumar RaP kumarh@os-danilekumar.si
Maruša Mokorel RaP mokorelm@os-danilekumar.si
Nataša Udovč RaP udovcn@os-danilekumar.si
Nataša Mukaetova RaP mukaetovan@os-danilekumar.si
Ana Slabe RaP slabea@os-danilekumar.si 
Mojca Čeferin Kveder RaP ceferinkvederm@os-danilekumar.si 
Bernarda Letnar RaP letnarb@os-danilekumar.si 

 

Učitelji in ostali delavci šole smo dosegljivi na e-naslovih, ki so sestavljeni na način (priimek začetnica imena@os-danilekumar.si (npr: Janez Žagar z e-naslovom zagarj@os-danilekumar.si). V primeru oseb z dvema priimkoma pa velja način (priimek1 priimek2 začetnica imena)@os-danilekumar.si  (npr: Špela Kovač Mrak z e-naslovom kovacmraks@os-danilekumar.si).  

 

Učitelji predmetne stopnje
Učitelj Poučuje Razrednik E-naslov
DEREANI Kaja ŠPO 6. a dereanik@os-danilekumar.si
URŠIČ Janja TIT, GOS 6. b ursicj@os-danilekumar.si
KERŽAN Tatjana NAR, BIO 6. c kerzant@os-danilekumar.si
JOVIŠIČ Žan TJA 6. d jovisicz@os-danilekumar.si
URANKAR Breda MAT, TIT, ROB 7. a urankarb@os-danilekumar.si
STERLE Luka ŠPO, IŠPK 7. b sterlel@os-danilekumar.si 
GRUDEN SMOLE Maja ZGO, DKE 7. c grudensmolem@os-danilekumar.si
BIZJAK MERZEL Karmen SLJ 7. d bizjakmerzelk@os-danilekumar.si
STAREC KLOBASA Tina TJA 8. a starecklobasat@os-danilekumar.si 
PRAZNIK LOKAR Brigita SLJ, ZGO 8. b prazniklokarb@os-danilekumar.si
ŠMIGOC Andreja GUM 8. c smigoca@os-danilekumar.si 
PLEŠNIK Melita SLJ, medn. 9. a plesnikm@os-danilekumar.si
DROLE Helena KEM, NAR, POK 9. b droleh@os-danilekumar.si 
ARCET Nik TJA 9. c arcetn@os-danilekumar.si
BUKOVEC Anamarija LUM, LS bukoveca@os-danilekumar.si
ENGELMAN Saša ŠPO, IŠPO engelmans@os-danilekumar.si
GRBEC Alen GEO grbeca@os-danilekumar.si
HAZABENT Andreja TJA hazabenta@os-danilekumar.si
HUBER Ines MAT, TIT, OGU huberi@os-danilekumar.si 
JELNIKAR Tea TJA, ŠI, medn. jelnikart@os-danilekumar.si
KRIŽANEC Barbara TJA krizanecb@os-danilekumar.si
LAHAJNER Irena TJA, medn. lahajneri@os-danilekumar.si
LESKOVAR Helena MAT, FIZ, ZVE leskovarh@os-danilekumar.si
OVEN Darja MAT, FIZ ovend@os-danilekumar.si 
PEČAR Lidija MAT; NRA, UBE pecarl@os-danilekumar.si
PETRIC Katja SLJ petrick@os-danilekumar.si
PEVEC Neža MAT, LOG pevecn@os-danilekumar.si
RAMOVŠ ORŠIČ Barbara ŠPO, ŠSP ramovsorsicb@os-danilekumar.si
SMOLIČ ŽNIDARKO Anja DKE smolicznidarkoa@os-danilekumar.si
SMREKAR Mitja TIT, NTE smrekarm@os-danilekumar.si
ŠKOF Mojca GOS, NAR skofm@os-danilekumar.si
ZORE Eva SLJ, medn. zoree@os-danilekumar.si
ZUPANC Nataša ŠPO, ŠZZ, ŠSP zupancn@os-danilekumar.si
DOPLIHAR Vanesa NEM, medn. dopliharv@os-danilekumar.si
RAKAR Izabela NEM, medn. rakari@os-danilekumar.si

Učitelji in ostali delavci šole smo dosegljivi na e-naslovih, ki so sestavljeni na način (priimek začetnica imena@os-danilekumar.si (npr: Janez Žagar z e-naslovom zagarj@os-danilekumar.si). V primeru oseb z dvema priimkoma pa velja način (priimek1 priimek2 začetnica imena)@os-danilekumar.si  (npr: Špela Kovač Mrak z e-naslovom kovacmraks@os-danilekumar.si).

Dostopnost