Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so namenjeni raziskovanju vaših interesov in nadgrajujejo vsebine obveznih predmetov. Zanje veljajo enaka določila kot za redne predmete: potrjen učni načrt, učbenik, številčne ocene, usposobljen učitelj.

V knjižici so zbrani predlogi obveznih izbirnih predmetov, ki jih bo šola ponudila. Za vsak predmet je nakazana glavna vsebina in predvideni osnovni cilji. Podrobnejše informacije dobite na uradni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

IZBIRNI PREDMETI knjižica 2023/24

Urnik izbirnih predmetov (2023/2024)

Predmet/skupina

Ozn

Izvajalec

Učil.

Urnik – učna ura

Nemščina I

NI1

Petra IVETIĆ CERAR

368

Sreda 6., 7.

Nemščina II

NI2

Petra IVETIĆ CERAR

367

Ponedeljek 6., 7.

Nemščina III

NI3

Petra IVETIĆ CERAR

368

Ponedeljek in torek 0.

Španščina 1

ŠI1

Tea JELNIKAR

369

Ponedeljek 6., 7.

Španščina 2

ŠI2

Tea JELNIKAR

369

Petek 7., 8.

Španščina 3

ŠI3

Tea JELNIKAR

360

Ponedeljek in torek 0.

Italijanščina 1

IT1

Karmen BIZJAK MERZEL

171

Sreda 6., 7.

Francoščina 2

FI2

Nataša MUKAETOVA

129

Ponedeljek 6., 7.

Francoščina 3

FI3

Nataša MUKAETOVA

129

Ponedeljek in torek 0.

Likovno snovanje I

LS1

Urša LESAR

LUM

Torek 7., 8. (2. polletje)

Likovno snovanje II

LS2

Urša LESAR

LUM

Torek 7., 8. (1. polletje)

Četrtek 7., 8. (2. polletje)

Likovno snovanje II

LS2

Urša LESAR

LUM

Sreda 6., 7. (1. polletje)

Računalništvo I: Urejanje besedil

UBE

Lidija PEČAR, Ivana GREGEC

205

Sreda 0.

Računalništvo II: Multimedija

MME

Špela PUČKO

205

Četrtek 0.

Računalnštvo III: Računalniška omrežja

ROM

Lidija PEČAR

205

Petek 6.

Robotika v tehniki

RVT

Uroš MEDAR

146

Četrtek 7., 8. (1. polletje)

Logika 1, 2, 3

LOG

Uroš MEDAR

130

Četrtek 0.

Obdelava gradiv – umetne snovi

OGU

Ines HUBER

146

Torek 7., 8. (2. polletje)

Rastline in človek

RČL

Teja ZALAR

155

Petek 7., 8.

Raziskovanje organizmov v domačem okolju

ROD

Tatjana KERŽAN

145

Četrtek 7.

Poskusi v kemiji

POK

Helena DROLE

133

Torek 7., 8. (1. polletje)

Sreda 6., 7. (1. polletje)

Glasbena dela

GLD

Špela PUČKO

115

Petek 0.

Sodobna priprava hrane

SPH

Mojca ŠKOF

155

Četrtek 7., 8.

Turstična vzgoja

TVZ

Mojca ŠKOF

155

Torek 7., 8. (1. polletje)

Torek 7., 8. (2. polletje)

Četrtek 7., 8. (1. polletje)

Šolsko novinarstvo

ŠNO

Darija MEŽNAR STEKLASA

129

Petek 6.

Vzgoja za medije: Televizija

TVZ

Eva ZORE

166

Ponedeljek 0.

Astronomija: Daljnogledi in planeti

DPL

Maja ILAR

360

Četrtek 0.

Šport za sprostitev (4 sk.)

ŠSP

Lucija ZMAJŠEK

TV

Torek 0., torek 6., sreda 0.

Šport za zdravje (4 sk.)

ŠZZ

Nataša ZUPANC, Kaja DEREANI, Lucija ZMAJŠEK

TV

Ponedeljek 0., Torek 0., Sreda 6.

Izbrani šport

ODBOJKA (2 sk.)

IŠPO

Kaja DEREANI

TV

Ponedeljek 7., četrtek 6.

Izbrani šport

KOŠARKA (2 sk.)

IŠPN

Luka STERLE

TV

Ponedeljek 7., sreda 0.

 

FRANCOŠČINA I (začetni), II in III (nadaljevalni)
Francoščina ni samo romantična in melodična, ampak je tudi jezik diplomacije ter mednarodnega prava, eden od treh delovnih jezikov Evropske unije in uradni jezik v 25 državah sveta. Na prijeten in zabaven način (igra vlog, pesmi, video …) učenci usvajajo pisno ter ustno sporazumevanje. Sistem jezika, besedišče in glasoslovje bodo spoznali s pomočjo tematskih sklopov. Seveda se bodo dotaknili tudi francoske kulture, običajev in posebnosti.

Obseg ur: 70 ur letno po dve uri tedensko.

Program:

 • Začetni za učence 7., 8. in 9. razreda, ki prvič vpisujejo predmet.
 • Nadaljevalni za učence 8., 9. razreda, ki so predmet poslušali v preteklem letu.
NEMŠČINA I (začetni), II in III (nadaljevalni)
Nemško govori več kot 100 milijonov ljudi, nemščina je tudi eden od uradnih jezikov Evropske unije. Učenci spoznavajo nemščino na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski, besedotvorni in besediloslovni ravni. Vse aktivnosti potekajo z namenom razumevanja in oblikovanja ustnih ter pisnih besedil. Sistem jezika učenci usvojijo s pomočjo tematskih sklopov iz vsakdanjega življenja, ki so potrebni za osnovno pisno in ustno sporazumevanje. Večji del pouka je namenjen spoznavanju kulture, običajev in posebnosti nemško govorečih držav.

Obseg ur: 70 ur letno po dve uri tedensko.

Program:

 • Začetni za učence 7., 8. in 9. razreda, ki prvič vpisujejo predmet.
 • Nadaljevalni za učence 8. in 9. razreda, ki so predmet poslušali v preteklem letu.
ITALIJANŠČINA I (začetni), II in III (nadaljevalni)
Italijanščina je uradni jezik naše najbližje sosede Italije. Je tudi jezik okolja v slovenski Istri in uradni jezik v nekaterih delih Švice. Morda imaš celo sorodnike v Italiji ali gledaš italijansko televizijo. Izbirni predmet italijanščina je kot nalašč, da svoje znanje poglobiš in razširiš. Tudi če italijanščine še ne poznaš, a si želiš naučiti tega jezika, se nam pridruži, saj je izbirni predmet namenjen predvsem začetnikom.

Pri pouku je poudarek na praktični uporabi jezika, predvsem govorjenju. Pouk poteka v manjši skupini in v sproščenem vzdušju. Križanke, vaje na računalniku, gledanje odlomkov televizijskih programov, popevke in igre (tombola) popestrijo naše druženje.

Če sta ti všeč melodija italijanskega jezika in mediteranska radoživost Italijanov, se nam pridruži.

Obseg ur: 70 ur letno po dve uri tedensko.

Program:

 • Za učence 7., 8. in 9. razreda.
ŠPANŠČINA I (začetni), II in III (nadaljevalni)
Španščina predstavlja materni jezik za okoli 440 milijonov ljudi ter je drugi najbolj razširjeni jezik na svetu. Je melodičen jezik, ki gre hitro v uho. Pri razumevanju španskih besedil nam je v pomoč tudi znanje angleščine, saj veliko angleških besed (tako kot španščina) izvira iz latinščine. Pouk španščine je zasnovan na praktični rabi jezika in sporazumevanju. Naš cilj je razumevanje in oblikovanje pisnih in ustnih besedil. Pri urah španščine bomo spoznavali tudi države, kjer govorijo špansko, njihovo kulturo in običaje, način življenja, znamenitosti.

Obseg ur: 70 ur letno po dve uri tedensko.

Program:

 • Začetni za učence 7., 8. in 9. razreda, ki prvič vpisujejo predmet.
 • Nadaljevalni za učence 8., 9. razreda, ki so predmet poslušali v preteklem letu.
VERSTVA IN ETIKA

Predmet je trileten, vendar ga je možno obiskovati le eno ali dve leti. Vsako leto obravnavamo različne tematske sklope. Prvo leto učenci spoznavajo temeljne pojme o nastanku religij in svet velikih svetovnih religij: krščanstvo, islam, budizem, hinduizem.

To je predmet, ki odkriva skrivnosti različnosti pogledov na življenje na planetu Zemlja. Delo poteka z uporabo različnih tehnik – debata, pogovor, izdelovanje plakatov. Je predmet za vse tiste, ki radi potujejo ali brskajo po leksikonih.

Obseg ur: 35 ur letno po ena ura tedensko.

Program:

 • Za učence 7., 8. in 9. razreda.
RETORIKA

»Govor je mogočen gospodar, ki s skrajno majhnim in skoraj docela nevidnim telesom izvršuje najvišja božanska dejanja. Zmore namreč tako pomiriti strah in pregnati žalost, kakor tudi vzbuditi veselje in okrepiti usmiljenje.«
(Georgias, Hvalnica Heleni)

Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in v različnem obsegu spremlja tako rekoč celotno človeško zgodovino. Nikakor ne gre za sestavljanje govornih nastopov, ampak nam pokaže in nas nauči, kakšna je moč besede. In beseda lahko premika gore.
Učenci se seznanijo s pojmi, oblikami in tehnikami prepričevanja ter argumentiranja. Naučili se bodo samostojnega, koherentnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč in oblikovanja prepričevalnih tehnik.

Obseg ur: 32 ur letno po ena ura tedensko.

Program:

 • Za učence 9. razreda.
GLEDALIŠKI KLUB

V gledališkem klubu boste učenci prepotovali pot od rojstva gledališča do današnjega časa. Na urah se boste prelevili v druge osebe, se ukvarjali z izraznimi možnostmi, s pantomimo, posnemanjem glasov in gibov, z improvizacijo, spoznavali boste različna dramska besedila, jih pisali tudi sami …

Poskušali se bomo znebiti treme pred nastopanjem, urili bomo pravilno izgovarjavo in skušali pripraviti krajšo gledališko predstavo. Ker je igralski poklic dinamičen, tudi mi ne bomo ves čas tičali samo v razredu, ampak bomo obiskali Slovenski gledališki inštitut, kjer se bomo s pomočjo delavnic in iger še pobliže spoznali z gledališkim svetom, si ogledali gledališko predstavo ter zakulisje nastajanja le-te.

 

Obseg ur: 35 ur letno; pol šolskega leta po dve uri tedensko.

Program:

 • Za učence 7., 8. in 9. razreda, ki še niso obiskovali tega predmeta.
LIKOVNO SNOVANJE I

Predmet omogoča učencem aktivnejše delovanje na kulturnem področju. Učenci v različnih likovnih tehnikah izražajo svoj notranji svet.

Učenci razvijajo svoj domišljijski svet in sproščajo lastno likovno ustvarjalnost. Ob tem učenci:

 • razvijajo svojo umetnostno motoriko,
 • izpopolnjujejo likovne tehnike,
 • se urijo v prepoznavanju in vrednotenju likovnih del.

Obseg ur: 35 ur letno; pol šolskega leta po dve uri tedensko.

Program:

 • Za učence 7. razreda.
LIKOVNO SNOVANJE II
Predmet je nadaljevanje vsebine, ki so jo učenci obravnavali pri likovnem snovanju I z nadgradnjo (v dogovoru z učiteljem lahko tudi drugače):

 • Slikanje: gvaš, tempera, mešane tehnike (oljna voščenka, lepljenka).
 • Plastično oblikovanje: kartonske konstrukcije.
 • Grafika: monotipija, linorez.
 • Risanje: svinčnik, tuš, oglje, suhe barvice, flomaster.

Obseg ur: 35 ur letno; pol šolskega leta po dve uri tedensko.

Program:

 • Za učence 8. razreda.
LIKOVNO SNOVANJE III
Predmet je nadaljevanje vsebine, ki so jo učenci obravnavali pri likovnem snovanju II z nadgradnjo (v dogovoru z učiteljem lahko tudi drugače):

 • Vidna sporočanja: razvijanje pozitivnega odnosa do vloge vizualnih komunikacij.
 • Kiparstvo: kip in ambient – razvijanje prostorske predstavitve in plastične občutljivosti.
 • Prostorsko oblikovanje: spoznavanje oblikovanja prostora kot kulturne dobrine.
 • Risanje: zlati rez, s katerim razvijajo zmožnosti kompozicijskega raziskovanja.

 

Obseg ur: 32 ur letno; pol šolskega leta po dve uri tedensko.

Program:

 • Za učence 9. razreda.         
ŠOLSKO NOVINARSTVO
Pozor! Vsi, ki radi berete in pišete – dobrodošli k šolskemu novinarstvu. Je izbirni predmet, ki nadgrajuje predmet slovenščina. Šolsko novinarstvo se povezuje z drugimi predmeti in področji, predvsem z vzgojo za medije, računalništvom, slovenščino idr. Učenci bodo spoznali najbolj pogoste stalne oblike novinarskega sporočanja, prebirali in razčlenjevali časopisni ter revijalni tisk, sledili radijskemu in televizijskemu programu ter si oblikovali kritičen odnos do medijev. Nadaljevali bodo z urejanjem šolskega spletnega časopisa, po dogovoru sodelovali pri pripravi televizijskih oddaj, objavljali svoje prispevke v mladinskem tisku in na medmrežju ter s publicističnimi besedili pokrivali aktualno dogajanje v šoli ter okolju. Učenci se bodo seznanili s celotnim postopkom nastanka časopisa (od ideje do tiska). Učenci se bodo tudi sami preizkušali v vlogi novinarjev, oblikovali uredniški odbor, sodelovali pri izdelavi šolskega (spletnega) glasila.

 

Obseg ur: 35 ur letno po ena ura tedensko.

Program:

 • Za učence 7., 8. in 9. razreda.
POSKUSI V KEMIJI
Predmet se povezuje s kemijo v 8. in 9. razredu. Učenci dopolnijo in poglobijo svoje znanje, spretnosti ter veščine in spoznajo metode varnega eksperimentalnega dela.

Učenci:

 • Proučujejo in poglabljajo znanja o okolju.
 • Razvijajo veščine eksperimentalnega dela.
 • Spoznajo značilnosti eksperimentalnega dela.
 • Opazujejo eksperimente, beležijo podatke, postavljajo zaključke in poročajo.
 • Samostojno po navodilih izvajajo preproste eksperimente.

 

Obseg ur: 35 ur letno po eno ali več ur tedensko do izpolnitve predvidene realizacije.                 

Program:

 • Za učence 8. in 9. razreda.
RAČUNALNIŠTVO I – UREJANJE BESEDIL
Računalništvo je zasnovano kot triletni izbirni predmet zadnjega triletja OŠ. V prvem letu se posvečamo urejanju besedil in vsemu, kar je s tem povezano.

Kaj se boste pri predmetu naučili?

 • Uporabljati računalnik kot orodje, ki nam lahko olajša učenje in delo.
 • Iskati informacije v različnih medijih in primerjati njihovo kakovost.
 • Pisati in urejati besedilo v urejevalniku besedila.
 • Izdelati kakovostno računalniško predstavitev.
 • Sodelovati, si pomagati, učiti se drug od drugega in tudi učiti se na napakah.

Obseg ur: 35 ur letno po ena ura tedensko.

Program:

 • Za učence 7., 8. in 9. razreda, ki prvič vpisujejo predmet.
RAČUNALNIŠTVO II – MULTIMEDIJA
Pri izbirnem predmetu multimedija se znanja 7. razreda nadgradijo, poglobijo in razširijo.

Kaj se boste pri predmetu naučili?

 • Uporabljati računalnik kot orodje, ki nam lahko olajša učenje in delo.
 • Iskati informacije po različnih medijih in primerjati njihovo kakovost.
 • Fotografirati in snemati s tabličnim računalnikom ter posnetke nato obdelati.
 • Programirati v programskem jeziku Python.
 • Sodelovati, si pomagati, učiti se drug od drugega in tudi učiti se na napakah.

 

Obseg ur: 35 ur letno po ena ura tedensko.

Program:

 • Za učence 8. in 9. razreda.
RAČUNALNIŠTVO III – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
Pri izbirnem predmetu računalniška omrežja se usmerimo v delovanje omrežij in interneta.

Kaj se boste pri predmetu naučili?

 • Kako so računalniška omrežja zgrajena in kakšne vrste omrežij poznamo.
 • Iskati informacije po različnih medijih in primerjati njihovo kakovost.
 • Varovati in zaščititi svoje in tuje podatke.
 • Izdelati spletno stran (WordPress, HTML).
 • Sodelovati, si pomagati, učiti se drug od drugega in tudi učiti se na napakah.

Obseg ur: 32 ur letno po ena ura tedensko.

Program: Za učence 9. razreda.

ASTRONOMIJA – DALJNOGLEDI IN PLANETI
Astronomija je ena najstarejših ved. Vsa ljudstva so jo uporabljala, a še danes prikriva nešteto ugank. Pri odstranjevanju skrivnosti astronomije si pomagamo z različnimi viri in gradivi. Predmet se bo izvajal na šoli in tudi na terenu. Odšli bomo na opazovanje nočnega neba in se seznanili z razsežnostjo vesolja. Na terenu bodo pomagali in sodelovali tudi zunanji sodelavci. Učenci bodo spoznali, kako pristopamo k opazovanju vesolja, zvezd in planetov. Seznanili se bomo z nekaterimi naravnimi pojavi. Predvsem pa bomo spoznali, da je pogled v vesolje pogled v preteklost. Učenci bodo o vsem vodili posebne beležke.

Obseg ur: 35 ur letno po eno ali več ur tedensko do izpolnitve predvidene realizacije.

Program:

 • Za učence 7., 8. in 9. razreda.
PREHRANA – SODOBNA PRIPRAVA HRANE (za učence 7. in 8. razreda)
Hrana je za človeka zelo pomembna. Pa vendar se pojavi vprašanje, ali živimo zato, da jemo, ali jemo zato, da živimo.

Pri predmetu se učenci učijo, kako si s hrano ohranjamo zdravje in ga krepimo. Nadgrajujejo že pridobljeno znanje pri gospodinjstvu. Znanja, ki jih pridobijo, so primerna za uporabo v vsakodnevnem življenju. Predmet je še posebno dobrodošel za tiste učence, ki nameravajo nadaljevati šolanje na agroživilskem, turističnem in zdravstvenem področju. Delo se pretežno izvaja v individualni obliki.

 

Obseg ur:   35 ur letno; pol šolskega leta po dve uri tedensko.

Program:   Za učence 7. in 8. razreda

 

PREHRANA – NAČINI PREHRANJEVANJA (samo za učence 9. razreda)
Hrana je za človeka zelo pomembna. Pa vendar se pojavi vprašanje, ali živimo zato, da jemo, ali jemo zato, da živimo.

Pri predmetu se učenci učijo, kako si s hrano ohranjamo zdravje in ga krepimo. Nadgrajujejo že pridobljeno znanje pri gospodinjstvu. Znanja, ki jih pridobijo, so primerna za uporabo v vsakodnevnem življenju. Predmet je še posebno dobrodošel za tiste učence, ki nameravajo nadaljevati šolanje na agroživilskem, turističnem in zdravstvenem področju. Delo se pretežno izvaja v individualni obliki.

 

Obseg ur:   35 ur letno; pol šolskega leta po dve uri tedensko.

Program:   Za učence 9. razreda

OBDELAVA GRADIV – LES

Proučevanje in preizkušanje raznih materialov je za učence največkrat najbolj zanimivo in hkrati tudi tisto, kar si pri tehnični vzgoji najbolj želijo.
Predmet omogoča spoznavanje različnih materialov.

Ob delu z lesom učenci:
• Urijo motoriko rok in celega telesa.
• Spoznavajo material in njegove lastnosti.
• Spoznavajo orodja za obdelavo.
• Pridobivajo izkušnje ob lastnih kreacijah.

Obseg ur: 35 ur letno; pol šolskega leta po dve uri tedensko.
Program: Za učence 7., 8. in 9. razreda.

  ROBOTIKA V TEHNIKI (za učence 8. razreda)
  Pri predmetu robotika v tehniki učenci pridobivajo osnovna spoznanja o geometriji in konstrukciji tipičnih oblik robotskih rok, o elektronskih krmiljih, ki so potrebna za računalniško vodenje, o čutilnikih (senzorjih), ki – vgrajeni v konstrukcijo – omogočajo povratno delovanje na krmilje. Seznanijo se s temeljnimi načeli računalniško vodene proizvodnje in z mestom robotike v njej. Ugotavljajo prednosti takega načina proizvodnje in smeri v razvoju sodobne tehnologije. Spoznajo različna področja, v katerih ima robotika pomembno vlogo. Pri pridobivanju praktičnih izkušenj si pomagajo z uporabo ustreznih didaktičnih sestavljank, s katerimi gradijo delujoče, računalniško krmiljene modele strojev, naprav in robotskih rok.

  Obseg ur: 35 ur letno po dve uri tedensko v prvem polletju.

  Program:

  • Za učence 8. razreda.
  ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO (za učence 9. razreda)

  Pri predmetu elektronika z robotiko učenci pridobivajo osnovna spoznanja o geometriji in konstrukciji tipičnih oblik robotskih rok, o elektronskih krmiljih, ki so potrebna za računalniško vodenje, o čutilnikih (senzorjih), ki – vgrajeni v konstrukcijo – omogočajo povratno delovanje na krmilje. Seznanijo se s temeljnimi načeli računalniško vodene proizvodnje in z mestom robotike v njej. Ugotavljajo prednosti takega načina proizvodnje in smeri v razvoju sodobne tehnologije. Spoznajo različna področja, v katerih ima robotika pomembno vlogo. Pri pridobivanju praktičnih izkušenj si pomagajo z uporabo ustreznih didaktičnih sestavljank, s katerimi gradijo delujoče, računalniško krmiljene modele strojev, naprav in robotskih rok.

  Obseg ur: 35 ur letno po dve uri tedensko v prvem polletju.

  Program:

  • Za učence 9. razreda.
  ŠPORT ZA SPROSTITEV (za učence 7. razreda)

  Program izbirnih predmetov dopolnjuje osnovni program šolske športne vzgoje in skupaj z njim predstavlja obogateno celoto. Šola bo v naslednjem šolskem letu ponudila enoletni program Šport za sprostitev, ki bo obsegal spoznavanje zdravega načina življenja, doživljanje sprostitvenega vpliva športne vadbe, spodbujanje medsebojnega sodelovanja, zdrave tekmovalnosti in sprejemanje drugačnosti, spopolnjevanje športnega znanja v badmintonu, namiznem tenisu, plezanju, orientaciji, teku na smučeh, tenisu, dvoranskem hokeju, odbojki oz. odbojki na mivki, predstavitvi novih športov…

  Program bo potekal v naravi, hribih, telovadnici, na zunanjih igriščih.

   

  Obseg ur: 35 ur letno; po eno ali več ur tedensko do izpolnitve predvidene realizacije.

  Program:

  • Za učence 7. razreda.

  Opomba: Del programa bo zaradi specifike lahko organiziran tudi ob sobotah.                 

  ŠPORT ZA ZDRAVJE (za učence 8. razreda)

  Program športa za zdravje se navezuje na osnovni program šolske športne vzgoje in ga dopolnjuje ter skupaj z njim predstavlja obogateno celoto. Program bo obsegal spoznavanje pomena redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje, spodbujanje medsebojnega sodelovanja, zdrave tekmovalnosti in sprejemanja drugačnosti, spoštovanje pravil športnega obnašanja, doživljanje sprostitvenega vpliva športne vadbe, spopolnjevanje športnih znanj tistih športov rednega učnega načrta športne vzgoje, ki ponujajo možnost poznejših dejavnosti v prostem času (atletika, ples, aerobika, odbojka, košarka, nogomet…).

  Program bo potekal v telovadnici, na zunanjih igriščih, v naravi.

   

  Obseg ur: 35 ur letno; po eno ali več ur tedensko do izpolnitve predvidene realizacije.

  Program:

  • Za učence 8. razreda.

  Opomba: Del programa bo zaradi specifike lahko organiziran tudi ob sobotah.        

  IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA, NOGOMET ali KOŠARKA
  Učencem bomo kot izbrani šport ponudili odbojko, nogomet ali košarko. Razvijali bodo nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti. Z vadbo bodo nadgradili tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi. Seznanili se bodo s pomenom redne športne vadbe in spoznali pravila izbranega športa. Vseskozi bomo učence spodbujali k medsebojnemu sodelovanju in zdravi tekmovalnosti.

  Program se bo izvajal v telovadnici, na zunanjih igriščih, v naravi. Na prijavnici navedite želeni šport.

  Obseg ur: 32 ur letno po eno uro tedensko.

  Program:

  • Za učence 9. razreda.
  PLES (Ples, Starinski in družabni plesi, Ljudski plesi)
  V programu ples so zajete naslednje praktične vsebine: aerobika, družabno plesne igre, družabni plesi svetovnega plesnega programa (osnovne slike standardnih in latinskoameriških plesov), nekateri disko in skupinski plesi (popularne plesne zvrsti: hip hop, latino, pop), elementi sodobnega plesa (osnovne vaje za oblikovanje gibanja na mestu in v prostoru), sestavljanje plesnih koreografij in različne tehnike sproščanja.

  Obseg ur: 35 ur letno po eno uro tedensko.

  Program:

  • Za učence 7., 8. in 9. razreda.
  ANSAMBELSKA IGRA

  Pri izbirnem predmetu ansambelska igra – šolski band bodo učenci igrali na električna, klasična in Orffova glasbila. Program omogoča velik izbor glasbenih vsebin od popa, jazza in rocka in se prilagaja učenčevim interesom in sposobnostim. Predmet spodbuja skupinsko muziciranje in sodelovanje ter je naravnan praktično, saj otroci sami izvajajo glasbo. Predmet je primeren za učence brez glasbenega predznanja, pa tudi za tiste, ki obiskujejo glasbeno šolo. Učenci bodo svoje dosežke predstavili na različnih nastopih.

  Obseg ur: 35 ur letno, ena ura tedensko ali dve uri na štirinajst dni.

  Program:

  • Za učence 7., 8. in 9. razreda.

   

  LITERARNI KLUB
  Ali radi berete in pišete? Potem bo izbirni predmet literarni klub prava izbira za vas. Predmet namreč zajema dve področji: branje in ustvarjanje leposlovnih besedil. Skupaj z učiteljem boste izbirali in predlagali različna besedila ter se tako povezali z Bralno značko in S knjigo v svet. Predlagana besedila tako zajemajo npr: Štoparski vodnik po galaksiji (D. Adams), Knjiga o džungli (R. Kipling), Bobri (J. Jalen), 20.000 milj pod morjem (J. Verne), Hobit (J. R. R. Tolkien) in ostala besedila iz različnih literarnih žanrov, primerna za širok spekter bralcev. Spoznali boste pomembne literarne pojme in strokovne izraze, vse skozi praktične primere. Pri drugem področju pa se boste preizkusili v pisanju, branju in diskutiranju o lastnih in tujih literarnih poskusih, tako kot tudi v literarnih igricah, vajah in prevajanju leposlovnih del. Skratka, vsi »knjižni molji« vljudno vabljeni!

  Obseg ur: 35 ur letno po eno uro tedensko.

  Program:

  • Za učence 7., 8. in 9. razreda.
  FILOZOFIJA ZA OTROKE: KRITIČNO RAZMIŠLJANJE
  Z izjemo estetskih in telesno-gibalnih se splošni cilji filozofije za otroke nanašajo na vsa področja osebnostnega razvoja: filozofski problemi, prevedeni v otroški jezik, vzpodbujajo radovednost; enakopravno sodelovanje v raziskovalni skupini otrok krepi pozitivno samopodobo na osnovi lastnega prispevka k pouku in omogoča, da učenci na pozitiven način doživljajo sebe in druge; ker so filozofski problemi odprti, vzpodbuja ustvarjalne rešitve. Uresničevanju moralno-etičnih ciljev je namenjen celoten program v osmem razredu, čeprav se etičnih tem dotikata tudi druga dva. Vsi omenjeni cilji prispevajo tudi k razvijanju strpnosti, humanosti in zavedanja človekovih pravic.

  Obseg ur: 35 ur letno po eno uro tedensko.

  Program:

  • Za učence 7., 8. in 9. razreda.
  VEZENJE: OSNOVNI VBODI IN TEHNIKA VEZENJA
  Z uvedbo izbirnih predmetov vezenje v zadnji triadi osnovne šole želimo učencem podati znanja s področja vezenja in vezenin in tako obuditi kulturno dediščino ter ohraniti to lepo domačo obrt. Ta dejavnost je vezana na razum in čustva. Prispevajo pomembna znanja o naši preteklosti in kulturni dediščini. Znanje vezenja je za današnji čas zelo uporabno.

  Obseg ur: 35 ur letno po eno uro tedensko.

  Program:

  • Za učence 7., 8. in 9. razreda.
  TURISTIČNA VZGOJA
  Je enoletni izbirni predmet. Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem, jih motiviral za pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in državi ter za spoznavanje, ohranjanje in premišljeno izkoriščanje naše naravne in kulturne dediščine, ki je oblikovala našo istovetnost in razpoznavnost. V zasnovi predmeta so združeni geografski, etnološki, zgodovinski, družbeni in ekonomski vidiki turizma. Ena izmed dejavnosti bi bila tudi sodelovanje v projektu Turizmu pomaga lastna glava Turistične zveze Slovenije z izdelavo turistične naloge in predstavitve na turistični tržnici.

  Obseg ur: 35 ur letno po ena ura tedensko.

  Program:

  • Za učence 7., 8. in 9. razreda. Skupina je lahko heterogena.
  ZGODOVINA – ODKRIVAJMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA

  Je enoletni izbirni predmet vezan na razred. Cilji in vsebine se povezujejo s cilji in z vsebinami zgodovine kot rednega predmeta. Učni načrt je zasnovan tako, da se cilji in vsebine glede na zanimanje učencev izbirajo, razširjajo in poglabljajo. Učni načrt je sestavljen iz štirih tematskih sklopov: Srednjeveške zgodbe, Kako smo potovali?, Slovenci kot vojaki in Selitve skozi zgodovino. Učiteljica glede na zanimanje učencev, materialne pogoje šole in zastopanost teme v kraju in okolici izbere dva tematska sklopa izmed štirih, ki jih obravnava v 35 učnih urah. Del učnih ur se izvede tudi v obliki zaokroženih časovnih sklopov v obliki terenskega dela, možna je razširitev z izdelavo zgodovinske raziskovalne naloge.

  Obseg ur: 35 ur letno po ena ura tedensko.

  Program:

  • Za učence 7. ali 8. razreda.
  FILMSKA VZGOJA – FILMSKI ŽANRI

  Ob ogledih filmov in filmskih odlomkov od nekoč do danes se bomo preizkusili kot filmski kritiki, pri tem pa spoznali raznolika filmska izrazna sredstva ter primerjali filmske zvrsti in žanre. Ob ustvarjanju kratkih filmov bomo postali snemalci, igralci, režiserji, scenaristi in še kaj. Ker pri filmu brez sodelovanja ne gre, bomo razvijali zmožnosti za skupinsko delo. Posvetili se bomo risanju filmskih načrtov oz. zgodborisov ter ravnanju s snemalno opremo, pri čemer bodo nastajala prava filmska dela. Spoznali se bomo s pomenom zvoka, montaže in filmskih trikov. Zadnji del leta pokažemo svoje filmsko znanje z izdelavo lastnih kratkih filmov, s katerimi sodelujemo tudi na mladinskih filmskih festivalih.

  Obseg ur: 35 ur letno po dve uri tedensko v prvem polletju.

  Program:

  • Za učence 7., 8. in 9. razreda.
  LOGIKA

  Pri urah logike bomo ugotavljali kdo laže in kdo govori resnico. Končno bomo razumeli starše, ko rečejo, da si lahko izberemo sladoled ali čokolado. Ugotovili in druge naučili bomo pravega pomena veznikov “in”, “ali”, “če-potem” ter “natanko tedaj”. Pouk logike bomo izvajali preko logičnih nalog in primerov iz življenja.

  Poleg izjavne logike se bomo naučili reševati vrsto japonskih iger kot recimo SUDOKU, KAKURO, FUTOŠIKI in druge. Če še ne znaš, se boš naučil sestaviti Rubikovo kocko ter spoznal kakšno novo igro s kartami. Hkrati se bomo navadili urejenega in preglednega reševanja nalog, kar ti lahko koristi tudi pri drugih predmetih in tvojem šolanju na splošno.

  Obseg ur: 35 ur letno po ena ura tedensko.

  Program:

  • Za učence 7., 8. in 9. razreda.
  GLASBA - GLASBENA DELA

  Pri izbirnem predmetu glasba (glasbena dela) – šolski band bodo učenci igrali na električna, klasična in Orffova glasbila. Program omogoča velik izbor glasbenih vsebin od popa, jazza in rocka in se prilagaja učenčevim interesom in sposobnostim. Predmet spodbuja skupinsko muziciranje in sodelovanje ter je naravnan praktično, saj otroci sami izvajajo glasbo. Predmet je primeren za učence brez glasbenega predznanja, pa tudi za tiste, ki obiskujejo glasbeno šolo. Učenci bodo svoje dosežke predstavili na različnih nastopih.

  Obseg ur: 35 ur letno, ena ura tedensko ali dve uri na štirinajst dni.
  Program: Za učence 7., 8. in 9. razreda.

   Dostopnost