Radovedneži

Program za nadarjene učence

Dragi Radovednež!

Pa smo zopet skupaj! Skupaj na poti srečevanj, ustvarjanja, radovednosti in novih spoznanj ter izkušenj. Vstopamo tudi v leto 30. obletnice samostojne države, zato boš na mnogih mestih in velikokrat slišal o projektu Slovenija 30. Zasledil boš vrsto dogodkov, vsebin, ki bodo v letu 2021 pripeljali do praznovanja 30. letnice nastanka slovenske države. Zato se boš v letošnjem letu še bolj seznanjal in spoznaval zgodovino Slovenije, razbiral slovenske simbole, veselil slovenskih dosežkov in tudi morda zaslutil vizijo slovenske prihodnosti na različnih področjih (znanosti, umetnosti, športa, gospodarstva …). Prvi večji dogodek bo ob proslavljanju 30-letnice plebiscita (23. 12. 2020) in drugi  ob 30. obletnici razglasitve samostojnosti (25. 6. 2021).

Zato bo tudi naša letošnja pot potekala v tej smeri – spoznavanja slovenskih simbolov, zgodovine, umetnosti, športa ter tudi hkrati nadaljevanja vsega tistega, kar smo prehodili skupaj v petih letih. Tako kot prejšnji dve leti bomo nadaljevali improvizacijsko gledališko igro, preizkušali športne izzive, uživali na kulturnih dogodkih, si na delavnici domače peke spekli svojo žemljico, sodelovali na akciji Pomoč sošolcu, si izdelali lastno vesoljsko vozilo, se naučili hitrega tipkanja in branja, se družili na dnevu preživetja v naravi …

Če boš vestno izpolnjeval osebni dnevnik Radovednež, pa boš lahko tudi del nagradnega zaključnega presenečenja,  ki ga vsako leto v juniju pripravimo najbolj prizadevnim in odgovornim Radovednežem.

In kakšen je predviden letošnji program Radovedneži?

 

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM ZA NADARJENE UČENCE OŠ DANILE KUMAR

                   PROGRAM RADOVEDNEŽI (šolsko leto 2020/2021)

 

 

 

 

Dostopnost