Status učenca z večjimi obremenitvami

Ob oddaji vloge za status športnika ali umetnika je letos obvezno potrebno priložiti še izpolnjen in podpisan Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti. Najdete ga na spodnji povezavi. Ko z naše strani prejmete ožigosan in podpisan dogovor in odločbo, status prične veljati.

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti 2024 – 2025

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Obrazec: Predlog za dodelitev statusa – PERSPEKTIVNI ŠPORTNIK

Obrazec: Predlog za dodelitev statusa – PERSPEKTIVNI UMETNIK

Obrazec: Predlog za dodelitev statusa – VRHUNSKI UMETNIK

Obrazec: Predlog za dodelitev statusa – PODALJŠANJE

 

Dostopnost