Roditeljski sestanki

 

1.–5. razred 6.–9. razred
AVG

30. 8. 2022 (1. r.)

    /
SEP

7. 9. 2022 (3. r. in 2. r.)

8. 9. 2022 (5. r. in 4. r.)

 

    14. 9. 2022 (6. r. in 7. r.)

    16. 9. 2022 (8. r. in 9. r.)

 

OKT /      /
NOV /     /
DEC /     /
JAN

10. 1.  2023 (1. r.)

11. 1. 2023 (2. r. in 3. r.)

12. 1. 2023 (4. r. in 5. r.)

  11. 1. 2023 (6. r. in 7. r.)

    13. 1. 2023 (8. r. in 9. r.)

   FEB 2. 2. 2023 (bodoči 1. r)   /
   MAR /   /
   APR

   4. 4. 2023 (1. r)

   12. 4. 2023 (2. r in 3. r)

   13. 4. 2023 (4. r in 5. r)

     12. 4. 2023 (6. r. in 7. r.)

     14. 4. 2023 (8. r. in 9. r.)

   MAJ /   /
   JUN /   /

    

   Dostopnost