Varna pot v šolo

Varna pot v šolo

Otrok naj gre v šolo pravočasno, vendar ne prezgodaj. Otrok lahko uporablja za prevoz kolo, če mu to dovolijo starši, in ima opravljen kolesarski izpit.

Nekatera območja šolskega okoliša prometno niso najvarnejša. Še posebno izpostavljamo Saveljsko cesto in prehode preko Dunajske ceste, kljub temu da so prehodi opremljeni s semaforji.

Priporočamo uporabo šolskega avtobusa, ki vozi na relaciji Kleče – Savlje – šola (postajališče 7. september).

NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI

vp1vp2

 

 

 

 

 

 

 

 UPORABNE VSEBINE NA TEMO VARNE POTI V ŠOLO

Spremstvo v šolo
Otroci smejo samostojno sodelovati v prometu šele, ko so se starši (posvojitelji, skrbniki, rejniki) prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s prometom. Otroci morajo imeti na poti v prvi razred osnovne šole ter domov obvezno spremstvo.

Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši otroka.
Otroci, stari do 7 let, lahko hodijo v šolo brez spremstva, če tako dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki, vendar le v območju umirjenega prometa. Starši to dovoljenje predložijo šoli v pisni obliki. Oddajo ga šolski svetovalni službi.

Dostopnost