Šolski sklad

Šolski sklad
Šolski sklad OŠ Danile Kumar je ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Deluje v skladu s Poslovnikom o delu šolskega sklada, sprejetim na seji dne 10. 10. 2008.

Na seji Upravnega odbora šolskega sklada na začetku vsakega šolskega leta oblikujemo predlog programa za porabo sredstev, s katerim seznanimo tudi Svet staršev.

Denar šolskega sklada bomo v 2019/20 namenili:

  • sofinanciranju zimskih in letnih šol v naravi,
  • sofinanciranju drugega nadstandarda nekaterih učencev in standardov, kot so malica, kosilo, športni, kulturni in naravoslovni dnevi …,
  • drugo.

Predstavniki staršev:

  • g. Andrej Štrakl, predsednik
  • ga. Milka Hafner
  • ga. Špela Homec Zamuda
  • ga. Saša Ljubišič

Predstavniki šole:

  • ga. Maja Drašček
  • ga. Lili Ferko
  • ga. Barbara Križanec


Vse, ki ste nam pripravljeni pomagati v letošnjem šolskem letu, vabimo, da
 prispevke nakažete na TRR šolskega sklada: 01261 – 6030662176, sklic: 763101.

POLOŽNICA

V okviru zbiranja sredstev za šolski sklad, z namenom pomoči otrokom iz materialno ogroženih družin, vsako leto na šoli organiziramo tudi akcijo POMOČ SOŠOLCU. Prednovoletni novembrski sejem izdelkov otrok naše šole, na katerem sodelujejo učenci, učitelji in katerega pobudniki so starši, je vrhunec akcije.

Sklad za nadarjene učence
Sklad je nastal na pobudo staršev, da naj bi se zbirala posebna sredstva, ločeno od sredstev za socialno pomoč učencem (čemur je namenjenih večji del sredstev iz šolskega sklada). Ta sredstva bi se porabila za izvajanje dodatnih dejavnosti, namenjenih nadarjenim učencem.

Starši, sponzorji in donatorji, ki bi radi prispevali denar v Sklad za nadarjene učence, lahko prispevke nakažete TRR: 01261 – 6030662176, sklic: 763103.

V primeru tega donatorstva šola z donatorji predhodno sklene pogodbo o donatorstvu.

Več o delu z nadarjenimi …

Projekt Botrstvo

Če želite finančno pomagati posameznim učencem, ki nujno potrebujejo pomoč, vas vabimo, da postanete boter ali botra učencu in mu s tem omogočite počitnice, šolo v naravi, tabore, ekskurzije idr.

Svoje prispevke lahko nakažete na TRR: 01261 – 6030662176, sklic: 763102.

V primeru tega donatorstva bo šola z vami predhodno sklenila pogodbo o BOTRSTVU.

Več informacij o botrstvu lahko dobite pri šolski svetovalni službi na telefonski številki 01 563 68 29  ali na mailu murna@os-danilekumar.si (ga. Anja Murn).

Več o botrstvu v Sloveniji …

Dostopnost