Predstavitev

Smo osnovna šola s petdesetletnimi izkušnjami. Pri našem delu so združene strokovne moči različnih generacij učiteljic in učiteljev ter vzgojiteljic. Prepletata se mladostna zagnanost in zrela premišljenost.

  • Smo pozitivno konzervativni:  izobraževanje zahteva trud, odrekanje in večkrat početi tisto, kar sprva ni pogodu. Uporabljamo nove metode in oblike dela z učenci, a ne zanemarjamo tistega, kar so prinesle izkušnje, in je obogatila sodobna didaktika.
  • Smo strogi do spoštovanja moralnih, obče človeških vrednot: poštenje, odgovornost, pravočasnost, doslednost, spoštovanje osebnosti. Za nas te vrline niso nikoli bile pretekle, za nas to pomeni bodočnost.
  • Nismo za nekritično svobodno vzgojo, kjer niso jasno opredeljene meje zmožnosti in dopustnega.
  • Nismo za to, da vsak lahko v šoli, učilnici pri vseh oblikah dejavnosti počne to, kar se mu zahoče, pa to ni v skladu z usmeritvami šole.

Svobodna vzgoja ne pomeni popolne svobode. Svobodna vzgoja je toliko svobodna, kolikor vsak posameznik ali skupina dopušča, da vsak  razvija svoje potenciale, svoje zmožnosti in hotenja, vendar  s svojo svobodo ne ogroža svobode drugega.

Vzgojno-izobraževalni proces skušamo izvajati v duhu spoštovanja; najprej do samega sebe in nato do sožitja, sobivanja z drugim. Le če spoštujem sebe, razumem in spoštujem drugega. Spoštujemo življenje in to učimo tudi naše varovance. Smo odprti in znamo poslušati. A želimo, da se sliši tudi naš glas, naša misel.

Dostopnost