Šolska shema

S ciljem izboljšanja prehranskih navad naših učencev smo tudi v letošnjem šolskem letu vključeni v Šolsko shemo. Vsem našim učencem bomo brezplačno razdeljevali dodaten obrok sadja oziroma zelenjave in dodaten obrok mleka oziroma mlečnih izdelkov.
Večinski delež financiranja za brezplačno razdeljevanje dodatnega obroka našim učencem je zagotovljenih iz Evropske unije, preostali delež pa zagotavlja Republika Slovenija,  pri čemer je pomemben poudarek na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih povezanih s Šolsko shemo.

Z učenci 4. razredov smo učiteljice v času podaljšanega bivanja izvedle nekaj ur na tematiko prehrane.  Ugotovili smo, da naša šola, tudi po zaslugi Šolske sheme, vsem učencem omogoča uživanje raznovrstne hrane, kar je za razvoj otrok izrednega pomena. Vsakodnevno imamo na voljo različne zelenjavne jedi, sadje in mlečne izdelke.

Več: Šolska shema 4.r OPB 

Dostopnost