Šolski koledar

lsko leto se začne 1. septembra 2023 in konča 31. avgusta 2024. Pouk se prične 1. septembra 2023 in zaključi 24. junija 2024 (za 9. r. in 8. m razred 14. junija 2024). Pouka je 188 dni, razen za 9. in 8. m razred, ki imata 182 dni pouka.

  Razpored ocenjevalnih obdobij

  Polletje Trajanje Konference z analizo dela
  Prvo od 1. septembra do 31. januarja

  30. 1. 2024 za 1.– 9. r

   

  Drugo

  od 28. januarja do 14. junija: 9. r.

  od 28. januarja do 24. junija: 1.–8. r.

   

  11. 6. 2024 za 9. r.

  19. 6. 2024 za 1.–8. r.

   

  Rezervirani termini za pisno preverjanje in ocenjevanje znanja

  Predvideni tedni za pisne preizkuse znanj (možne so spremembe):

  MESEC SLOVENŠČINA
  6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
  september
  oktober
  november 13.-17.
  december 12.-16. 4.-8. 11.-15.
  januar 11.-15. 8.-12.
  februar 5.-9.
  marec 25.-29.
  april 15.-19. 1.-6. 15.-19.
  maj 27.-31. 6.-10.
  junij

   

  3.-7.8.-12Predvideni tedni za nekatere pisne preizkuse znanj (možne so spremembe):

  MESEC ANGLEŠČINA
  4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
  september
  oktober 23.-27. 16.-20.
  november 13.-17. 6.-10.
  december
  januar 22.-26. 8.-12. 15.-19
  februar 5.-9.
  marec 25.-29.
  april 8.-12. 1.-5. 15.-19.
  maj 27.-31. 20.-25. 13.-17.
  junij 3.-7.

   

   

  91818Predvideni tedni za pisne preizkuse znanj (možne so spremembe):

  MESEC MATEMATIKA
  6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
  september
  oktober 25. 19. 17.
  november 9.
  december
  januar 11. 9.
  februar 14. 29.
  marec
  april 23.
  maj 29. 23. 30.
  junij

   

  Nacionalno preverjanje znanja
  Predmet Redni rok
  Slovenščina za 6. in 9. r. 7. maj 2024
  Matematika za 6. in 9. r. 9. maj 2024
  Angleščina za 6. r. in fizika za 9. r. 13. maj 2024
  Razpored daljših prostih dni in počitnic

  Čas trajanja počitnic in daljših prostih dni je določil minister na osnovi Pravilnika o šolskem koledarju.

    Počitnice Prosti dnevi (vikend in praznik)
  Termin od vključno do vključno od vključno do vključno Dni
  JESENSKE 30. oktober 3. novembra 28. oktobra 5. novembra 9
  NOVOLETNE 27. decembra 29. december 23. decembra 2. januarja 11
  ZIMSKE 19. februarja 23. februarja 17. februarja 25. februarja 9
  PRVOMAJSKE 29. aprila 3. maja 27. aprila 5. maja 9
  LETNE 26. junija 31. avgusta 25. junija 1. septembra 68

   

  Poleg sobot in nedelj, na katere pride letos tudi nekaj praznikov, ter počitniških dni so pouka prosti dnevi še:

  • 31. oktober 2023 – dan reformacije,
  • 1. november 2023 – dan spomina na mrtve,
  • 25. december 2023 – božič,
  • 26. december 2023– dan samostojnosti in enotnosti,
  • 1. in 2. Januar 2024 – novo leto,
  • 8. februar 2024 – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
  • 1. april 2024 – velikonočni ponedeljek,
  • 27. april 2024– dan upora proti okupatorju,
  • 1. in 2. maj 2024 – praznik dela,
  • 3. maj 2024 – dodatni pouka prosti dan
  • 25. junij 2024 – dan državnosti.
  Popravni, predmetni in razredni izpiti

  Roki za predmetne, razredne in popravne izpite: 

  Za učence 9. r bodo od 17.6. do 1.7.2024

  Za učence ostalih razredov pa od 26.6. do 9.7.2024

  Avgustovski rok bo od 19.8. do 30.8. 2024

  Roki za ocenjevanje učencev, ki se izobražujejo na domu: Za učence 9.r bodo od 3.5. do 14.6.2024, za učence ostalih razredov pa od 3.5. do 24.6.2024. Avgustovski rok bo od 18.8. do 30.8.2024. 

   

  Dostopnost