Zgodovina šole

Prvi učenci so prestopili šolski prag jeseni 1961. leta. Do izgradnje drugega prizidka v letu 1986 je v okviru šole delovala tudi podružnična šola Ježica, ki pa je bila ustanovljena kot samostojna šola že davnega 1870. leta.

Šola na Godeževi ulici je bila kmalu po izgradnji poimenovana po domačinki Danili Kumar, ki je bila za svoja dejanja med drugo svetovno vojno proglašena za narodno herojinjo.

Od ustanovitve šola deluje kot popolna osemletka. V septembru 2003 pa smo pričeli izvajati devetletni program. Popolna devetletka smo postali leta 2009.

Od leta 1993 delujejo na šoli tudi oddelki mednarodnega programa za učence od 6 do 14 let starosti. Od jeseni 2005 pa v okviru mednarodnega programa deluje tudi mednarodni vrtec.

Vzgojno-izobraževalni proces izvajajo slovenski vzgojitelji, vzgojiteljice in učitelji, učiteljice, v mednarodnem programu pa občasno sodelujejo tudi tuji učitelji, učiteljice.

Ljubljana 11.06.10 OS Danile Kumar, Foto: Dejan Mijovic

OŠ Danile Kumar 11. 6. 2010, Foto: Dejan Mijovic

Šolo je s sklepom ustanovil Okrajni ljudski odbor Bežigrada. Ustanoviteljske pravice je ob spremembi komunalne ureditve prevzela Občina Ljubljana Bežigrad in ob spremembi organizacije lokalne samouprave je 1. januarja 1995 nasledila ustanoviteljske pravice Mestna občina Ljubljana.

Mestni Svet je na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sprejel Odlok o ustanovitvi javno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar in v njem opredelil organizacijo dela, šolski okoliš ter postopke volitev v Svet zavoda. V septembru 2004 pa je Mestni svet tudi določil, da šola izvaja predšolsko dejavnost za mednarodni program.

Dostopnost