Dnevni ritem dela

Ura od do Dejavnost in vsebinske aktivnosti
06.15 08.15 Jutranje varstvo za učence 1. in 2. razreda, zajtrk ob 07.30
07.30 08.15 Dopolnilni in dodatni pouk (izjemoma neobvezni in izbirni predmeti)
1. 08.20 09.05 Prva učna
2. 09.10 09.55 Druga učna ura
09.55 10.10 Odmor za malico
10.10 10.25 Rekreativni odmor
3. 10.30 11.15 Tretja učna ura
4. 11.20 12.05 Četrta učna ura
12.05 Začetek PB in čas kosila za učence 1., 2. in 3. razreda
5. 12.10 12.55 Peta učna ura
6. 13.00

13.45

Šesta učna ura, PB, pouk neobveznih izbirnih predmetov, kosilo
13.50 14.15 Podaljšano bivanje, pouk neobveznih izbirnih predmetov
14.05 Zaključek delitve kosila[1]
7. 14.05 14.50 Pouk izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov, OPB
8. 14.55 15.40 Pouk rednih in izbirnih ter neobveznih izbirnih predmetov, OPB
14.20 15.20 Samostojno delo v PB 1.–5. razred (otroci ne zapuščajo programa)
17.00 Zaključek programa podaljšanega bivanja – združene skupine
po urniku Popoldanske govorilne ure za starše, enkrat mesečno po koledarju
                                      19.30 Zaključek popoldanskih dejavnosti

[1] Izjemoma bomo čas kosila podaljšali.

Dostopnost