Učitelji

Učitelji razredne stopnje
Razrednik/Učitelj Razred E-naslov
Simona Koprivc 1. a koprivcs@os-danilekumar.si
Anamarija Mirtič 1. a mirtica@os-danilekumar.si 
Tinjana Golob Mrak 1. b golobmrakt@os-danilekumar.si
Hana Kumar 1. b kumarh@os-danilekumar.si
Katarina Nagode 1. c nagodek@os-danilekumar.si
Jožica Medved 1. c medvedj@os-danilekumar.si
Ivana Gregec 2. a gregeci@os-danilekumar.si
Katja Piculin Žlogar 2. b piculinzlogark@os-danilekumar.si
Alma Kernc Mišjak 2. c kerncmisjaka@os-danilekumar.si
Lili Ferko 2. d ferkol@os-danilekumar.si
Lili Praznik 3. a praznikl@os-danilekumar.si
Maja Hribar 3. b hribarm@os-danilekumar.si
Irena Dečman 3. c decmani@os-danilekumar.si
Ema Dubarič 4. a dubarice@os-danilekumar.si
Romana Slatinek 4. b slatinekr@os-danilekumar.si
Tina Kompare 4. c komparet@os-danilekumar.si
Jana Lipužič 4. d lipuzicj@os-danilekumar.si
Kuhar Zvezdana 5. a kuharz@os-danilekumar.si
Ana Slabe 5. b slabea@os-danilekumar.si
Meta Demšar 5. c demsarm@os-danilekumar.si
Tamara Cunk 5. d cunkt@os-danilekumar.si
Romana Blaževič Arko 2.–5. r. GUM blazevicarkor@os-danilekumar.si
Patricija Fajdiga fajdigap@os-danilekumar.si
Klavdija Planinšek planinsekk@os-danilekumar.si
Manuela Valant valantm@os-danilekumar.si
Alja Gašparut gasparuta@os-danilekumar.si
Adam Kastrevc kastrevca@os-danilekumar.si 
Maruša Mokorel mokorelm@os-danilekumar.si
Uroš Marolt maroltu@os-danilekumar.si
Nives Modic modicn@os-danilekumar.si
Rajko Čeh rajkoc@os-danilekumar.si
Tea Likar likart@os-danilekumar.si
Marta Zajc zajcm@os-danilekumar.si
Nataša Udovč udovcn@os-danilekumar.si

Mojca Čeferin Kveder

ceferinkvederm@os-danilekumar.si 

Amalija Mikulan

mikulana@os-danilekumar.si

 Eva Kunej

kuneje@os-danilekumar.si

 Jožica Rupar

ruparj@os-danilekumar.si

Ksenija Bernetič

bernetick@os-danilekumar.si

 

Učitelji in ostali delavci šole smo dosegljivi na e-naslovih, ki so sestavljeni na način (priimek začetnica imena@os-danilekumar.si (npr: Janez Žagar z e-naslovom zagarj@os-danilekumar.si). V primeru oseb z dvema priimkoma pa velja način (priimek1 priimek2 začetnica imena)@os-danilekumar.si  (npr: Špela Kovač Mrak z e-naslovom kovacmraks@os-danilekumar.si).  

 

Učitelji predmetne stopnje
Učitelj Poučuje Razrednik E-naslov
Nataša Zupanc ŠPO, IP-ŠZZ 6. a zupancn@os-danilekumar.si
Alen Grbec GEO, IP-Filozofija 6. b grbeca@os-danilekumar.si
Eva Zore SLJ, TJA, IP GK 6. c zoree@os-danilekumar.si
Ines Huber TIT, MAT 6. d huberi@os-danilekumar.si
Kaja Dereani ŠPO, IP-ŠSP, IP-IŠOdb 7. a dereanik@os-danilekumar.si
Janja Uršič GOS, LUM, IP-OGK 7. b ursicj@os-danilekumar.si
Tatjana Keržan NAR, BIO 7. c kerzant@os-danilekumar.si
Žan Jovišič TJA 7. d jovisicz@os-danilekumar.si
Breda Urankar MAT 8. a urankarb@os-danilekumar.si
Luka Sterle ŠPO, IP-IŠNog 8. b sterlel@os-danilekumar.si
Maja Gruden Smole ZGO, DKE 8. c grudensmolem@os-danilekumar.si
Manca Lipovec MAT, ROID 8. d lipovecm@os-danilekumar.si
Tina Starec Klobasa TJA 9. a starecklobasat@os-danilekumar.si
Brigita Praznik Lokar SLJ, ZGO, IP-OPK 9. b prazniklokarb@os-danilekumar.si
Andreja Šmigoc GUM, IP-GP, MPZ 9. c smigoc@os-danilekumar.si
Melita Plešnik SLJ plesnikarm@os-danilekumar.si
Helena Drole NAR, KEM, IP-POK droleh@os-danilekumar.si
Nik Arcet TJA, IP-LK arcetn@os-danilekumar.si
Mitja Uršič ŠPO ursicm@os-danilekumar.si
Mojca Škof GOS, NAR, IP-NPH skofm@os-danilekumar.si
Irena Lahajner TJA lahajneri@os-danilekumar.si
Darja Oven MAT ovend@os-danilekumar.si
Karmen Bizjak
Merzel
SLJ bizjakmerzelk@os-danilekumar.si
Lidija Janeš Bajić SLJ janesl@os-danilekumar.si
Helena Leskovar MAT, FIZ leskovarh@os-danilekumar.si
Uroš Medar FIZ, IP FLL medaru@os-danilekumar.si
Barbara Križanec TJA krizanecb@os-danilekumar.si
Anamarija Cvelbar LUM, LS1, LS2 cvelbara@os-danilekumar.si
Andreja Hazabent TJA hazabenta@os-danilekumar.si
Tea Jelnikar TJA, ŠI1, ŠI2, ŠI3 jelnikart@os-danilekumar.si
Maruša Mokorel ŠPO, IP-Ples, NŠP mokorelm@os-danilekumar.si
Tadeja Galonja DKE galonjat@os-danilekumar.si
Nataša Mukaetova FI1, FI2 mukaetovan@os-danilekumar.si
Tjaša Fritch Križaj NI1, NI2, NI3 fritchkrizajt@os-danilekumar.si
Simon Zoretič Gajser GEO

zoreticgajsers@os-danilekumar.si

Teja Zalar GOS zalart@os-danilekumar.si
Mitja Smrekar TIT, NTE

smrekarm@os-danilekumar.si

Lidija Pečar MAT, IP-MME, ROID pecarl@os-danilekumar.si
Oskar Težak IP-MME, TIT, ROID tezako@os-danilekumar.si

Učitelji in ostali delavci šole smo dosegljivi na e-naslovih, ki so sestavljeni na način (priimek začetnica imena@os-danilekumar.si (npr: Janez Žagar z e-naslovom zagarj@os-danilekumar.si). V primeru oseb z dvema priimkoma pa velja način (priimek1 priimek2 začetnica imena)@os-danilekumar.si  (npr: Špela Kovač Mrak z e-naslovom kovacmraks@os-danilekumar.si).

Dostopnost