Učitelji

Učitelji razredne stopnje
Razrednik/Učitelj Razred E-naslov
Ljiljana Ferko 1. a ferkol@os-danilekumar.si
Simona Koprivc 1. a koprivcs@os-danilekumar.si
Meta Demšar 1. b demsarm@os-danilekumar.si
Jožica Rupar 1. b ruparj@os-danilekumar.si
Katarina Nagode 1. c nagodek@os-danilekumar.si
Jožica Medved 1. c medvedj@os-danilekumar.si
Katja Piculin Žlogar 1. d piculinzlogark@os-danilekumar.si
Tinjana Golob Mrak 1. d golobmrakt@os-danilekumar.si
Ksenija Bernetič 2. a bernetick@os-danilekumar.si
Ivana Gregec 2. b gregeci@os-danilekumar.si
Alma Kernc Mišjak 2. c kerncmisjaka@os-danilekumar.si
Amalija Mikulan 3. a mikulana@os-danilekumar.si
Maja Hribar 3. b hribarm@os-danilekumar.si
Irena Dečman 3. c decmani@os-danilekumar.si
Liljana Praznik 3. d praznikl@os-danilekumar.si
Jana Lipužič 4. a lipuzicj@os-danilekumar.si
Romana Slatinek 4. b slatinekr@os-danilekumar.si
Tina Kompare 4. c komparet@os-danilekumar.si
Ema Dubarič 4. d dubarice@os-danilekumar.si
Tamara Cunk 5. a cunkt@os-danilekumar.si
Tanja Jankovič 5. b jankovict@os-danilekumar.si
Zvezdana Kuhar 5. c kuharz@os-danilekumar.si
Lea Hatić Cankar 5. d haticcankarl@os-danilekumar.si
Romana Blaževič Arko 2.–5. r. GUM blazevicarkor@os-danilekumar.si
Kaja Dereani ŠPO, NŠP dereanik@os-danilekumar.si
Marta Zajc 5. b DRU zajcm@os-danilekumar.si
Laura Lakner laknerl@os-danilekumar.si
Nives Modic modicn@os-danilekumar.si
Uroš Marolt maroltu@os-danilekumar.si
Alja Gašparut gasparuta@os-danilekumar.si
Rajko Čeh rajkoc@os-danilekumar.si
Tea Likar likart@os-danilekumar.si
Patricija Fajdiga fajdigap@os-danilekumar.si
Hana Kumar kumarh@os-danilekumar.si
Maruša Mokorel mokorelm@os-danilekumar.si
Nataša Udovč udovcn@os-danilekumar.si
Nataša Mukaetova mukaetovan@os-danilekumar.si

 

Učitelji in ostali delavci šole smo dosegljivi na e-naslovih, ki so sestavljeni na način (priimek začetnica imena@os-danilekumar.si (npr: Janez Žagar z e-naslovom zagarj@os-danilekumar.si). V primeru oseb z dvema priimkoma pa velja način (priimek1 priimek2 začetnica imena)@os-danilekumar.si  (npr: Špela Kovač Mrak z e-naslovom kovacmraks@os-danilekumar.si).  

Učitelji predmetne stopnje
Učitelj Poučuje Razrednik E-naslov
DEREANI Kaja ŠPO 6. a dereanik@os-danilekumar.si
URŠIČ Janja TIT, GOS  6. b ursicj@os-danilekumar.si

KERŽAN Tatjana

NAR, BIO 6. c kerzant@os-danilekumar.si

JOVIŠIČ Žan

TJA 6. d jovisicz@os-danilekumar.si
URANKAR Breda MAT, TIT, ROB 7. a urankarb@os-danilekumar.si

STERLE Luka

ŠPO, IŠPK 7. b sterlel@os-danilekumar.si 
GRUDEN SMOLE Maja ZGO, DKE 7. c grudensmolem@os-danilekumar.si
LIPOVEC Manca MAT, RAČ 7. d lipovecm@os-danilekumar.si

STAREC KLOBASA Tina

TJA 8. a starecklobasat@os-danilekumar.si 

PRAZNIK LOKAR Brigita

SLJ, ZGO 8. b prazniklokarb@os-danilekumar.si
ŠMIGOC Andreja GUM 8. c smigoca@os-danilekumar.si 
PLEŠNIK Melita SLJ, medn. 9. a plesnikm@os-danilekumar.si 
DROLE Helena KEM, NAR, POK 9. b droleh@os-danilekumar.si 
ARCET Nik TJA 9. c arcetn@os-danilekumar.si 
BIZJAK MERZEL Karmen SLJ   bizjakmerzelk@os-danilekumar.si 

BUKOVEC Anamarija

LUM, LS   bukoveca@os-danilekumar.si 
ENGELMAN Saša ŠPO, IŠPO   engelmans@os-danilekumar.si
GRBEC Alen GEO   grbeca@os-danilekumar.si
HAZABENT Andreja TJA   hazabenta@os-danilekumar.si
HUBER Ines MAT, TIT, OGU   huberi@os-danilekumar.si 
JELNIKAR Tea TJA, ŠI, medn.   jelnikart@os-danilekumar.si
KRIŽANEC Barbara TJA krizanecb@os-danilekumar.si
LAHAJNER Irena TJA, medn.   lahajneri@os-danilekumar.si 
LESKOVAR Helena MAT, FIZ, ZVE   leskovarh@os-danilekumar.si
OVEN Darja MAT, FIZ   ovend@os-danilekumar.si 
PEČAR Lidija NRA, Roid   pecarl@os-danilekumar.si 

PETRIC Katja

SLJ   petrick@os-danilekumar.si 
PEVEC Neža MAT, LOG   pevecn@os-danilekumar.si 
RAMOVŠ ORŠIČ Barbara ŠPO, ŠSP   ramovsorsicb@os-danilekumar.si

SMOLIČ ŽNIDARKO Anja

DKE   smolicznidarkoa@os-danilekumar.si 
SMREKAR Mitja TIT, NTE   smrekarm@os-danilekumar.si
ŠKOF Mojca GOS, NAR   skofm@os-danilekumar.si
ZORE Eva SLJ, medn.   zoree@os-danilekumar.si 

ZUPANC Nataša

ŠPO, ŠZZ, ŠSP   zupancn@os-danilekumar.si 

ŽURMAN Franci

LUM   zurmanf@os-danilekumar.si

Učitelji in ostali delavci šole smo dosegljivi na e-naslovih, ki so sestavljeni na način (priimek začetnica imena@os-danilekumar.si (npr: Janez Žagar z e-naslovom zagarj@os-danilekumar.si). V primeru oseb z dvema priimkoma pa velja način (priimek1 priimek2 začetnica imena)@os-danilekumar.si  (npr: Špela Kovač Mrak z e-naslovom kovacmraks@os-danilekumar.si).

Dostopnost