Učitelji

Učitelji razredne stopnje

 

Razrednik/Učitelj Razred E-naslov
Anamarija Mirtič Gnidovec 1. a mirtica@os-danilekumar.si
Jožica Medved 1. a medvedj@os-danilekumar.si
Maja Hribar 1. b hribarm@os-danilekumar.si
Hana Kumar 1. b kumarh@os-danilekumar.si
Tanja Jankovič 1. c jankovict@os-danilekumar.si
Alma Kernc Mišjak 1. c kerncmisjaka@os-danilekumar.si
Katja Piculin Žlogar 2. a piculinzlogark@os-danilekumar.si
Ivana Gregec 2. b gregeci@os-danilekumar.si
Lili Ferko 2. c ferkol@os-danilekumar.si
Tinjana Golob Mrak 2. d golobmrakt@os-danilekumar.si
Irena Dečman 3. a decmani@os-danilekumar.si
Lilijana Praznik 3. b praznikl@os-danilekumar.si
Simona Koprivc 3. c koprivcs@os-danilekumar.si
Romana Slatinek 4. a slatinekr@os-danilekumar.si
Jana Lipužič 4. b lipuzicj@os-danilekumar.si
Darija Premk 4. c premkd@os-danilekumar.si
Anja Bervar 4. d bervara@os-danilekumar.si
Ana Slabe 5. a slabea@os-danilekumar.si
Meta Demšar 5. b demsarm@os-danilekumar.si
Lea Hatić Cankar 5. c haticcankarl@os-danilekumar.si
Ana Ocvirk OPB 1.a ocvirka@os-danilekumar.si
Jožica Rupar OPB 1.b ruparj@os-danilekumar.si
Eva Kunej OPB 1. c kuneje@os-danilekumar.si
Marjeta Jelovšek OPB 2.a jelovsekm@os-danilekumar.si
Alen Ivačič OPB 2.b ivacica@os-danilekumar.si
Siegl Štangelj Katja OPB 2.c sieglstangeljk@os-danilekumar.si
Žarko Makivić OPB 3.a makivicz@os-danilekumar.si
Kristina Sicherl OPB 3.b sicherlk@os-danilekumar.si
Nataša Udovč OPB 3.c udovcn@os-danilekumar.si
Ana Lucija Ružič OPB 4.b ruzical@os-danilekumar.si
Matej Lamovec OPB 4.d lamovecm@os-danilekumar.si
Urša Zajc Knez OPB 5.r zajcknezu@os-danilekumar.si
Romana Blaževič ARko GUM blazevicarkor@os-danilekumar.si
Mojca Vitez vitezm@os-danilekumar.si
Marta Zajc zajcm@os-danilekumar.si

 

Učitelji in ostali delavci šole smo dosegljivi na e-naslovih, ki so sestavljeni na način (priimek začetnica imena@os-danilekumar.si (npr: Janez Žagar z e-naslovom zagarj@os-danilekumar.si). V primeru oseb z dvema priimkoma pa velja način (priimek1 priimek2 začetnica imena)@os-danilekumar.si  (npr: Špela Kovač Mrak z e-naslovom kovacmraks@os-danilekumar.si).  

 

Učitelji predmetne stopnje

Učitelj

Poučuje

Razrednik

E-naslov

Špela Pučko

GUM, MME

6.a

puckos@os-danilekumar.si

Brigita Praznik Lokar

ZGO, SLJ,

6.b

prazniklokarb@os-danilekumar.si

Uroš Medar

MAT, FIZ

6.c

medaru@os-danilekumar.si

Darja Oven

MAT

6.d

ovend@os-danilekumar.si

Barbara Križanec

TJA

7.a

krizanecb@os-danilekumar.si

Melita Plešnik

SLJ

7.b

plesnikm@os-danilekumar.si

Teja Zalar

GOS, NAR

7.c

zalart@os-danilekumar.si

Irena Lahajner

TJA

7.d

lahajneri@os-danilekumar.si

Nataša Zupanc

ŠPO, ŠZZ,

8.a

zupancn@os-danilekumar.si

Alen Grbec

GEO, FIK

8.b

grbeca@os-danilekumar.si

Eva Zore

SLJ, TJA, GKL, RAD

8.c

zoree@os-danilekumar.si

Ines Huber

MAT, TIT

8.d

huberi@os-danilekumar.si

Kaja Dereani

ŠPO

9.a

dereanik@os-danilekumar.si

Janja Uršič

TIT

9.b

ursicj@os-danilekumar.si

Tatjana Keržan

NAR, BIO

9.c

kerzant@os-danilekumar.si

Žan Jovišič

TJA

9.d

jovisicz@os-danilekumar.si

Luka Sterle

ŠPO, IŠPN

 

sterlel@os-danilekumar.si

Maja Gruden Smole

ZGO, DKE

 

grudensmolem@os-danilekumar.si

Karmen Bizjak Merzelj

SLJ

 

bizjakmerzelk@os-danilekumar.si

Andreja Hazabent

TJA

 

hazabenta@os-danilekumar.si

Darija Mežnar Steklasa

TJA, SLJ

 

meznarsteklasad@os-danilekumar.si

Helena Drole

KEM, NAR, POK

 

droleh@os-danilekumar.si

Lidija Pečar

MAT, UBE, ROM

 

pecarl@os-danilekumar.si

Lucija Zmajšek

ŠPO, ŠSP

 

zmajsekl@os-danilekumar.si

Maja Ilar

MAT, FIZ

 

ilarm@os-danilekumar.si

Mojca Škof

GOS, NAR

 

skofm@os-danilekumar.si

Anja Jančigaj

MAT, FIZ

 

jancigaja@os-danilekumar.si

Nataša Mukaetova

FI3, OPB, NFRA

 

mukaetovan@os-danilekumar.si

Tea Jelnikar

TJA, ŠI

 

jelnikart@os-danilekumar.si

Urša Lesar

LUM, LS

 

lesaru@os-danilekumar.si

Anže Žun

ŠPO

 

zuna@os-danilekumar.si

Anja Smolič Žnidarko

DKE

 

smolicznidarkoa@os-danilekumar.si

Jana Urbas

TIT, LUM

 

urbasj@os-danilekumar.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelji in ostali delavci šole smo dosegljivi na e-naslovih, ki so sestavljeni na način (priimek začetnica imena@os-danilekumar.si (npr: Janez Žagar z e-naslovom zagarj@os-danilekumar.si). V primeru oseb z dvema priimkoma pa velja način (priimek1 priimek2 začetnica imena)@os-danilekumar.si  (npr: Špela Kovač Mrak z e-naslovom kovacmraks@os-danilekumar.si).

Dostopnost