Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti
Število ur interesnih dejavnosti predpisuje predmetnik. V povprečju interesne dejavnosti potekajo 30 ali 35 tednov v šolskem letu.
Interesne dejavnosti delujejo v različnih organizacijskih oblikah. Ta je odvisna od števila vključenih učencev ter od značilnosti delovanja ter samega programa. Praviloma dejavnosti ne more obiskovati manj kot pet učencev v specialnih dejavnostih in ne več kot 28 učencev v skupini. Če je učencev premalo, se dejavnost ne izvaja.

Interesne dejavnosti so organizirane za vse učence in je vključevanje lahko omejeno le na starostno primernost oziroma na vrsto programa, npr. dejavnost namenjena samo učencem določenega programa.

Vsaka interesna dejavnost deluje po programu, ki ga pripravi mentor dejavnosti ob sodelovanju z učenci. Programi so v osnovi sestavljeni tako, da lahko v dejavnosti delujejo tako učenci, ki so že v preteklem letu obiskovali interesno dejavnost, kakor tudi tisti, ki se vanjo šele vključujejo. Vendar pa obstajajo tudi izjeme, kjer to pravilo ne velja. O tem učence seznani mentor.
Interesne dejavnosti delujejo v času, ki je razviden iz URNIKA in je objavljen v letnem Vodniku in na šolski spletni strani. Na oglasni deski pa za tiste interesne dejavnosti, ki potekajo samo občasno.

Vse brezplačne in plačljive interesne dejavnosti se pričnejo z mesecem oktobrom, nogomet DK in izvenšolske dejavnosti se pričnejo po dogovoru z mentorji posameznih dejavnosti. Dejavnosti zaključijo svoje delovanje do 15. junija. V okvir delovanja interesnih dejavnosti je upoštevan tudi čas za različna tekmovanja in predstavitve, če so predvidene s programom dela. Nekatere interesne dejavnosti pa lahko pričnejo z delom prej, če je tako dogovorjeno s starši in učenci.

Če ni posebej dogovorjeno, se interesne dejavnosti financirajo iz obsega rednega programa. Starši dodatno plačujejo dejavnosti, ki presegajo dogovorjeno vsoto pedagoških ur. Osebno opremo in material za vse zvrsti interesnih dejavnosti plačujejo starši.
Prijava k interesni dejavnosti je prostovoljna, vendar pa pričakujemo, da jo bo učenec po prijavi obiskoval ves predvideni čas. Mentorji vodijo evidenco obiskovanja.

Učenci skupaj s svojimi starši ob začetku šolskega leta glede na ponudbo izpolnijo prijavnice za obiskovanje dejavnosti. Delovale bodo tiste dejavnosti, kjer bo vključenih vsaj 5 učencev in bo za dejavnost možno razporediti pedagoške ure.
Podroben razpored dejavnosti bo objavljen na oglasni deski avle druge stavbe po 20. septembru in na šolski spletni strani.
V interesne dejavnosti se vključujejo učenci slovenskega in mednarodnega programa.

Priporočamo, da se vsak učenec vključi v izvajanje vsaj ene interesne dejavnosti, vendar ne več kot v dve.

Prijavnico dobite v recepciji šole. Izpolnjeno lahko tam tudi oddate. Oddate jo lahko tudi razredniku/razredničarki ali gospe Jaušovec.

Prijave zbiramo do 22. 9. 2023.

Ponujene interesne dejavnosti bodo izvedene samo ob zadostnem številu prijavljenih učencev.

Interesna dejavnost

Mentor

(prijavnice razredniku)

Razred URNIK Prostor
Otroški pevski zbor SOVICE

Jožica RUPAR,  35

Kristina ŠTEMBERGER, 35

1. TO 13.00–13.45 373
Otroški pevski zbor Navihani intervali Kristina ŠTEMBERGER 2. PO 12.10–12.55 115
Otroški pevski zbor Navihani intervali Kristina ŠTEMBERGER 3. – 5.

PO 13.00-13.45

115
Mladinski pevski zbor Špela PUČKO 6.–9.

TO 7.30–8.15

SR 7.30–8.15

115
Zaigrajmo z orfom Romana BLAŽEVIČ ARKO 3.–5. ČE 7.30–8.15 373
Ročna dela Melita PLEŠNIK 5.–9. Po dogovoru 170
Vodeno sproščanje in meditacija Teja JAUŠOVEC 5.–9. PE 7.30–8.15 učilnica
Pomagam sebi, pomagam tebi Ana SLABE 4.–5. PO 13.50–14.35 238
Knjižničarski krožek Darja ROŠKAR 6.–7. Po dogovoru čitalnica
Gledališče/priprava šolske prireditve Eva ZORE 7.–9. Po dogovoru 166
Ustvarjalni karneval Urša ZAJC KNEZ 4.–6. Dan po dogovoru, 15.15–16.20 241
Pojmo po francosko Nataša MUKAETOVA 1.–3. Po dogovoru 129
Srbščina Vera MAJSTOROVIĆ HRISTIĆ 1.–9. PO 14.00–16.15 127
Ustvarjamo z Lego Mindstorms, FLL Uroš MEDAR 6.–9. Po dogovoru 130
Filozofija za otroke Alen GRBEC 4.–9. SR 13.00–13.45 179
Čebelarstvo   (041 960 679) Boštjan SOJER 3.–9. SR 17.00 131
Mladi biologi Nataša UDOVČ 2.–3. SR 15.20–16.50 240
Bralna značka Učitelji SLO 6.–9. Po dogovoru učilnica
Projekt Space camp Turkey Uroš Medar 8.–9. Po dogovoru 130
First Lego League

Eva KUNEJ

Mojca VITEZ

4.–5. TO 14.00–14.45 241
Prostovoljstvo

Maja GRUDEN SMOLE, 35

Maja MAJNIK, 35

5.–9. Po dogovoru 340, 144
Spretni prstki Nataša UDOVČ 3.–5. ČE 15.30–16.15 240
Pilates Manca WILLEWALDT 7.–9. Po dogovoru dvorana/učilnica
Športni »rompompom« Žarko MAKIVIĆ 3. ČE 16.00–16.45 MT ali VT
 Kaligrafija – začetni  Jana URBAS 6. -9.  PO 7.30 – 8.15  126
 Arhitekturno oblikovanje Jana URBAS 6. – 9.  SR 14.00 – 15.30  126

English sports – Cricket &

Tag rugby (dejavnost poteka v

angleškem jeziku)

Andrew TOMLIN  4. – 9. SR 14.35–15.20  šotor

 

Plačljiva interesna dejavnost, ki jo organizira šola (vključeni so prispevki staršev).

Interesna dejavnost

Mentor

Razred

URNIK

Prostor

ŠPORTNA AKADEMIJA DK  

Denis DIVJAK  

K&1.  

PO 13.00–13.45 

TO 14.05–14.50  

Šotor, TVM  

ŠPORTNA AKADEMIJA DK  

Jasna LAVRENČIČ  

2.&3.  

PO 14.05–14.50  

TO 14.05–14.50   

Šotor, TVM, TVV  

ŠPORTNA AKADEMIJA DK  

Mitja URŠIČ  

4.&5.  

PO 14.05–14.50   

ČE 14.05–14.50  

Šotor, TVV, TVS 

Mladi kuharji – slastne jedi (prispevek do 5 eur na učenca na leto)

Nataša MUAKETOVA

3.

SR 15.00–16.30

155

Mladi kuharji – slastne jedi (prispevek do 5 eur na učenca na leto)

Nataša MUAKETOVA

4.

PO 15.00–16.30

155

Mladi slaščičarji (cena za material 2 eur/mesec oz. po dogovoru)

Adriana PAPEŽ

3.–7.

načeloma v ČE 15.30–17.00

155

Eksperimentirajmo (prispevek do 5 eur na učenca na leto)

Tatjana KERŽAN

3.–5.

TO 14.10–15.10

 

145

Šah – začetniki (prispevek staršev: 40-50 eur na leto le naprednejši za udeležbo na tekmovanjih)

Marjan BUTALA

1.–2.

PE 13.30–14.15

246

Šah – nadaljevalna skupina (prispevek staršev: 50-60 eur na leto le najnaprednejši za udeležbo na tekmovanjih)

Marjan BUTALA

3.–6.

PE 14.30–15.15

246

Razpored izvenšolske ponudbe interesnih dejavnosti

Urnik izvenšolske ponudbe je začasen – končen seznam bo objavljen do konca septembra (do takrat ga bomo sproti posodabljali).

Dejavnosti, ki so organizirane do 17. ure, so za naše učence večinoma brezplačne. Vključitev starši urejajo neposredno pri izvajalcu; pri plačljivih tudi plačujejo neposredno izvajalcu.

Šola ne obračunava najemnine za prostor, kvečjemu prispevek za tekoče vzdrževanje. Za naše učence je zato prispevek staršev (pri dejavnostih po 17. uri) manjši.

Prijave in vse ostale informacije urejajo starši neposredno z zunanjim ponudnikom, na te dejavnosti SE NE PRIJAVLJATE S ŠOLSKIMI PRIJAVNICAMI.

 

Opisi interesnih dejavnosti

OPZ Sovice
OPZ SOVICE to leto sestavljajo pevci in pevke prvih razredov, vodita jih Jožica Rupar in Katja Piculin Žlogar. Z veseljem prepevajo ljudske pesmi in pesmi različnih avtorjev. Vsako leto nastopijo na šolskih in drugih prireditvah ter festivalih, ob posebnih priložnostih stopijo tudi v združeni pevski zbor OŠ Danile Kumar.
Otroški pevski zbor Navihani intervali

Pri otroškem pevskem zboru se bodo otroci učili osnov vokalne tehnike in preko pesmic spoznavali nove besede in besedne vsebine. Učili se bodo pravilne izgovorjave, discipline, zbranosti, javnega nastopanja in medsebojnega sodelovanja. Peli bodo slovenske ljudske in umetne pesmi ter domačo in tujo literaturo. Repertoar se bo prilagajal glede na letne čase in dejavnosti šole. Svoje petje bodo predstavili na šolskih prireditvah.  

Mladinski pevski zbor

Pri mladinskem pevskem zboru je poudarek na spodbujanju glasbenega razvoja, razvijanju posluha, širjenju glasovnih zmožnosti, ter spoznavanju z domačo in tujo literaturo. Izbrani program je prilagojen interesom učencem in obsega tudi sodobne ter popularne skladbe. Vaje povezujejo petje z naravnim gibanjem kar pripomore k razgibanosti ur in izboljša psihofizično stanje učencev. Petje dokazano zmanjšuje stres in pripomore k mirnejšemu spoprijemanju z vsakodnevnimi izzivi. Skozi aktivno doživljanje glasbe se učenci učijo tudi zbranosti, javnega nastopanja in medsebojnega sodelovanja. Skupaj se ob petju zabavajo. To običajno pripelje do tega, da pevske vaje postanejo tudi prijetno druženje. 

Zaigrajmo z orfom
Ta dejavnost je namenjena vsem učencem, ki imajo radi glasbo. Seznanili se bomo z različnimi Orffovimi instrumenti (poimenovanje instrumentov, raziskovanje zvokov instrumentov, navajanje na pravilno igranje na instrumente). Naučili se bomo igrati na različne Orffove instrumente ter z njimi pripravili spremljave za različne pesmi.

 

 

 

 

 

Učenje tipkanja

Naučili se bomo desetprstnega slepega tipkanje ter drugih uporabnih spretnosti na računalniku. S to veščino lahko prihranite čas pri pisanju elektronske pošte, predstavitve, seminarske naloge, pisanja v klepet in podobno. Ta veščina vam bo koristila tudi v nadaljnjem izobraževanju in pri delu. Interesna dejavnost bo potekala v času predure v računalniški učilnici.  

Ročna dela

Učenci se bodo seznanili z osnovami kvačkanja in pletenja. Naredili bodo kapo, rokavice, torbice, peresnice … Sodelovali bodo v različnih projektih, kot je npr. izdelava hobotnic za nedonošenčke, Pomoč sošolcu, obdaritev starejših občanov itd. 

Knjižničarski krožek

Krožek je namenjen učenkam in učencem 6. in 7. razreda.

Brali bodo za njihovo razvojno stopnjo primerne knjige, se vanje poglabljali z različnimi bralno-motivacijskimi strategijami. To pomeni obravnavo knjig na igriv način.

Sodelovali bodo v raznih projektih knjižnice:

 • spodbujanju bralne kulture na šoli
 • ustvarjanju razstav
 • sodelovanju pri bralno-ustvarjalnih natečajih
 • povezovanju z drugimi krožki in vsebinami na šoli.
Vrstniška mediacija
Učenci se bodo naučili osnovnih veščin mediacije v teoriji in praksi. Med šolskim letom se bodo skupaj z mentoricama udeležili mediacijskega tabora. Ob koncu leta bodo opravljali izpit, s katerim bodo postali šolski mediatorji in bodo lahko v naslednjem šolskem letu izvajali mediacije med učenci v sporu.
Novinarski krožek: ŠOLSKI ČASOPIS

Časopise tiskajo za obveščanje o tem, kaj se dogaja po svetu. Tudi mi lahko obveščamo sošolce, starše in učitelje, kaj zanimivega se dogaja na naši šoli, tako da izdelamo čisto svoj časopis.

Za izdelavo časopisa potrebujemo urednike, ki pišejo zanimive članke, ilustratorje, ki rišejo, reporterje, ki delajo intervjuje, …

Če te zanima izdelava časopisa, zbiranje tem, urejanje rubrik, pogovor s pomembnimi in zanimivimi ljudmi v naši okolici, oblikovanje in risanje, te vabim, da se pridružiš uredništvu šolskega časopisa.

Uredništvo časopisa se bo predvidoma sestajalo enkrat tedensko, kjer si bomo novinarji porazdelili naloge za prihajajoči teden.

 

Vabljeni!

Mladi kuharji – slastne jedi
Vabim vas k udeležbi na krožku Mladi kuharji – slastne jedi, kjer bomo poleg učenja kuhanja spoznavali tudi skrivnosti sestavin.

 

 

 

 

 

Med te spadajo vsebnosti mineralov in vitaminov ter njihova pomembnost za zdrav  razvoj človekovega telesa.

Pojmo po francosko
Učenci na zabaven in sproščen način se bodo učili predstaviti sebe, svojo družino in prijatelja. Spoznali bodo števila do 20, barve, dneve v tednu in mesece v letu. Usvajanje jezika bo potekalo skozi pesmice, zgodbice in uganke. Vse skupaj bo potekalo v sproščenem vzdušju in z uporabo sodobnih metod, pouk bo potekal tudi v računalniški učilnici.
Filozofija
Filozofija za otroke je dejavnost namenjena radovednežem, ki iščejo odgovore na vsakdanja in malce manj vsakdanja vprašanja. Učitelj na začetku ure poda stimul (zgodbo, sliko, video,…), ki spodbudi učence k premišljevanju in posledično sproži pogovor znotraj skupnosti raziskovanja, katero učitelj le moderira in v njej ne sodeluje.

 

Osnovni cilj programa je pridobiti oz. razviti spretnost mišljenja, ki pomaga mladostnikom, da postanejo bolj pozorni, razmišljujoči, obzirni ter razumni posamezniki. Glede na to Filozofija za otroke spodbuja radovednost, se tematike ure lahko ob predhodnem dogovoru lahko prilagodijo glede na želje in interese udeležencev.

Čebelarstvo
Čebelarstvo je kot interesna dejavnost na osnovni šoli Danile Kumar prisotno že od leta 1974. V vsem tem času se je dejavnosti udeleževalo veliko učencev, od katerih so nekateri že uspešni čebelarji.
Namen interesne dejavnosti je spoznavanje narave, čebel, njihovega življenja in čebelarjenja. Vsi vemo, da je glavni čebelji pridelek med, pri čebelarstvu pa bližje spoznavamo tudi druge pridelke, kot so cvetni prah, vosek, propolis, matični mleček in čebelji strup. Spoznavamo pomembnost čebel pri opraševanju sadnega drevja in drugih rastlin ter nevarnosti, ki prežijo nanje ob nepravilnem škropljenju sadnega drevja in drugih kulturnih rastlin.
Čebele v jesensko-zimskem času spoznavamo s pomočjo čebelarske literature, filmov in drugih predstavitev. V pomladnem času pa vsi komaj čakamo, da se lahko podamo do čebelnjaka, kjer živijo naše ljubljenke – čebele. Skupaj raziskujemo dogajanje v panju, se čudimo naravni urejenosti in usklajenosti čebel z naravo ter poskušamo sladki med neposredno iz satov.
Kot vsi vemo, čebela tudi pika, zato uporabljamo zaščitna pokrivala za najbolj občutljive dele telesa ali opazujemo čebele le skozi stekleni opazovalni panj.
Vsako leto se udeležimo državnega tekmovanja mladih čebelarjev Slovenije, kjer naši mladi čebelarji dosegajo zelo dobre rezultate.
Kot vsi čebelarji se tudi mi trudimo, da ohranimo čebele, saj se zavedamo, da bomo s tem ohranili tudi naravo z blagodejno senco dreves, ptičjim petjem in žuborenjem voda.
Zgodovina

Učence in učenke osmega in devetega razreda, pripravljamo na šolsko, področno in državno tekmovanje iz znanja zgodovine.

Mladi biologi
Skozi letne čase spoznavamo živi in neživi svet v okolici šole, ga urejamo, negujemo (sajenje, zalivanje urejanje terarija-akvarija). v zimskem času pa naredimo kakšen naravoslovni poizkus ali raziskujemo svoje telo (organe, čutila,..).

 

 

 

 

 

Bralna značka

Učenci bodo brali leposlovna in poučna dela slovenskih ter tujih avtorjev. Bogatili bodo svoj besedni zaklad, hkrati pa razvijali recepcijsko zmožnost, to je zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja besedila. Učenci bodo obnavljali prebrano književno gradivo, povzemali dogajanje (podrobno in strnjeno), skušali izluščiti osrednjo idejo (sporočilo) in temo književnega besedila. Srečali se bodo tudi s pesemskimi besedili, vsaj tri slovenske ljudske pesmi se bodo naučili deklamirati. Bralno značko bodo zaključili 4. aprila 2023.

Planinski krožek

Bistvo krožka je približati otrokom naravo in gorski svet, zato skušamo čim več časa preživeti na prostem, tako v šoli kot na izletih. Planinsko znanje usvajamo na igriv in zabaven način, pri tem pa naletimo tudi na kakšno naporno strmino. Ampak zmoremo čez. 

Učenci se seznanijo z osnovno planinsko opremo, spoznajo vsebino nahrbtnika in si ga znajo pripraviti. Spoznajo obnašanje v gorah, prehrano v gorah, osnove orientacije, posebnosti živalskega in rastlinskega sveta v gorah, ljudsko izročilo, povezano z gorami, nevarnosti v gorah idr. Krožek poteka v sodelovanju s Planinskim društvom Onger Trzin.

Drugo soboto v mesecu se učenci lahko udeležijo planinskega izleta, ki traja prib. od 8h do 16h. Vsak učenec mora imeti obvezno poravnano članarino v Planinski zvezi Slovenije za tekoče koledarsko leto, kar znaša 7 €. Na vsakem izletu je obvezna planinska oprema (nahrbtnik, pohodni čevlji, vetrovka …). 

Med poletnimi počitnicami mladinski odsek PD Onger Trzin organizira 9-dnevni planinski tabor, pozimi pa 3-dnevno zimovanje.

Ustvarjamo z Lego Mindstorms, FLL

Interesna dejavnost “USTVARJAMO Z LEGO MINDSTORMS, FLL” je namenjena učencem, ki radi ustvarjajo z Lego kockami: načrtujejo, gradijo, testirajo svoje modele ter programirajo. Interesna dejavnost spodbuja učenje naravoslovnih in tehničnih predmetov, delo s konstruiranjem, pridobivanje spretnosti pri reševanju problemov in timskega dela, pridobivanje izkušenj s programiranjem, delo s senzorji in z motorji. Za konec sestajanja učence čaka mednarodno tekmovanje FLL, kjer bodo predstavili svoje ideje drugim učencem slovenskih šol. 

ID Lego First League

Je namenjena učencem, ki radi ustvarjajo z Lego kockami. Interesna dejavnost spodbuja učenje naravoslovnih in tehničnih predmetov,  skupinsko delo in sodelovalno učenje. Učenci znotraj skupine načrtujejo Lego izdelek, ga ustvarijo in s pomočjo tabličnih računalnikov tudi premikajo.

Prostovoljstvo

Učenci prostovoljci sodelujejo pri različnih dejavnostih, ki so organizirane v šoli in izven šole (berejo in nudijo učno pomoč mlajšim učencem, pomagajo pri humanitarnih akcijah, pripravljajo aktivnosti za varovance Doma starejših občanov Bežigrad. 

Odbojka

6. do 8. razred, osnovni odbojkarski elementi in odbojkarska igra.

Mladi slaščičarji
PLAČLJIVA ID

 

 

 

 

 

Učenci bodo razvijali veselje do dela v kuhinji, tako da se bodo naučili peke raznoraznih slaščic, ki jih bodo lahko uporabili ob kakšnih praznovanjih ali za občasno sladkanje.

Skozi leto bodo spoznali osnove peke, uporabo gospodinjskih pripomočkov ter dodatkov, ki jih uporabljamo pri peki.
Skupaj bomo pekli biskvite, pite, torte, piškote, zavitke in ostale hitro pripravljene slaščice. Učenci se bodo na koncu z izdelki tudi posladkali in tako ocenili svoje delo.

Poudarek bo tudi na odnosu do higiene, ki je pri delu z živili zelo pomembna. Pri vsem skupaj bomo poskusili tudi uživati.

Eksperimentirajmo
Pri interesni dejavnosti bodo učenci razredne stopnje spoznavali naravoslovni svet skozi eksperimentiranje. S pomočjo preprostih poskusov bodo odkrivali svet snovi, barv, vonjev, plinov in iskric. S tem bodo zadovoljili otroško vedoželjnost in potrebo po raziskovanju, hkrati pa pridobivali tudi izkušnje s področja eksperimentiranja in razlago za pojave iz vsakdanjega življenja. Kljub temu da bomo uporabljali nenevarne snovi, bomo pri delu upoštevali pravila za varnost in urejenost delovnega prostora.

 

Šah

Osnovni namen programa je spodbujanje udeležencev šahovskega krožka za interes in vsesplošno zanimanje za šahovsko igro.
Pri najmlajših udeležencih je prvobitni namen vzljubiti šahovsko igro in jo dojemati v vsem njenem smislu in pravilih.
Pri starejših udeležencih pa je cilj izpopolnjevanje njihovega znanja in glede na želje ter zmožnosti posameznika vključevanje v tekmovanja, seveda vse v skladu s programom in možnostmi prostega časa glede na šolske obveznosti.
Za vključitev v krožek predznanje igranja šaha ni obvezno, obstajati pa mora zanimanje in interes do šahovske igre ter spoštovanje kodeksa in etike šahovske kulture.

Judo
IZVENŠOLSKA ID

 

 

 

 

 

Vadba bo potekala v telovadnicah osnovnih šol v času podaljšanega bivanja. Vadba juda in gimnastike potekajo na judo blazinah, nekatere dejavnosti, kot so elementarne in štafetne igre, pa na parketu telovadnice. Trening bo prilagojen sposobnostim otrok. Poudarek bo na igrah in gibalnih vajah, ki so potrebne za splošni razvoj otroka (razvoj motorike, koordinacije, orientacije, samozavesti, poguma, vztrajnosti). Ne gre za tekmovalni judo, ki ga je mogoče videti po televiziji. Poudarek bo predvsem na: učenju pravilnega in varnega padanja, učenju osnovnih elementov juda, razvijanju agilnosti pri otrocih (lat. agilis – okreten, spreten, gibčen, živahen), razvijanju osnovnih psihomotoričnih sposobnosti in spretnosti, nadzorovanju, preprečevanju in usmerjanju telesne agresivnosti ter razvijanju odločnosti, moči, spretnosti in poguma z borilnimi igrami.

Gimnastika
IZVENŠOLSKA ID

 

 

 

 

 

Gimnastika je osnovni šport, ki razvija gibalne spretnosti, osebnost otrok ter zagotavlja izhodišče za ukvarjanje z drugimi športi in kakovost življenja na višji ravni. Raziskave so potrdile, da so otroci v času med petim in devetim letom starosti najbolj dovzetni za razvoj gibalnih spretnosti, a v tem starostnem obdobju je skrb za gibalni razvoj otrok prepuščena zgolj iznajdljivosti staršev in učiteljev/učiteljic razrednega pouka. Trenerji športne gimnastike menimo, da si otroci zaslužijo več pozornosti na športnem področju. S tem namenom smo pripravili program rekreativne športne gimnastike, ki bo poskrbel za skladen telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti vašega otroka. Vsi vaditelji oz. trenerji, ki bodo delali z otroki, so ustrezno strokovno usposobljeni. Vadeči bodo preizkusili vsa razpoložljiva gimnastična orodja in se udeležili vsaj enega tekmovanja.

Nogomet

IZVENŠOLSKA ID

Učenci se bodo seznanili z osnovnimi prvinami nogometa.

Likovni krožek

Pri likovnem krožku bomo spoznavali različne likovne tehnike, se lotili kakšnega likovnega natečaja, večjega likovnega projekta in dodatno spoznavali likovni jezik. Dobrodošli vsi učenci od 6. do 9. razreda!
Predviden termin je četrtek, 6. in 7. šolska ura, v 2. polletju.

Dramsko-recitacijski krožek

Je namenjen učencem in učenkam 4. in 5. razreda. Primeren je za tiste, ki radi nastopajo in bi svoje govorne sposobnosti radi še izboljšali. Najprej bo poudarek na interpretativnem in doživetem branju pesmi, proze in dramskih besedil ter deklamiranju pesmi, nato pa na dramski uprizoritvi različno dolgih otroških dramskih besedil ter lastni dramatizaciji proze. Učenci se bodo decembra predstavili z deklamiranjem pesmi, ob koncu šolskega leta pa bodo uprizorili gledališko predstavo.

Space Camp Turkey

Projekt Space camp Turkey je namenjen učencem, ki so navdušeni nad vesoljem, učencem, ki bi radi spoznali življenje v vesolju, tistim, ki bi radi postavili astronavti. Tekom šolskega leta bomo ustvarjali in se pripravljali na svoje delovanje in življenje v vesolje. Space camp Turkey nam je pripravil aktivnosti, ki nas bodo spodbujale k razmišljanju izven okvirjev in reševanju težav, ki se jih na Zemlji ne zavedamo, v vesolju pa so prisotne. Ob koncu šolskega leta pa nas čaka izlet v Izmir, Turčija, kjer bomo doživeli trening, kako postati astronavt. 

Debatni krožek

Učenci bodo preko debate debate razvijali kritično mišljenje, argumentacijske sposobnosti ter veščine javnega nastopanja. Svoje veščine debatiranja bodo učenci preizkusili tudi na šolskih, regionalnih in mednarodnih tekmovanjih. Dejavnost bo potekalo ob četrthih in petkih 6-7 šolsko uro.

Glina - kreativna zabava

Enkrat mesečno v popoldanskih urah se bomo z glino družili navdušenci nad ustvarjanjem in ustvarjalnim packanjem. Delavnice z glino so čudovit način preživljanja prostega časa, s katerimi boste poglobili svoj čut za materiale, se naučili nekaj novega in navsezadnje lahko izdelali krasne unikatne kose (in jih kasneje tudi uporabljali).

K obisku vabim vse učence od 6. do 9. razreda. Predviden termin je sreda ob 17. uri (1x mesečno; natančne datume bomo določili po zaključku prijav); strošek delavnic je 15eur/učenca.

Dobrodošli – število mest je omejeno!

 

Anamarija Cvelbar

Glina - delavnice za starše in učitelje

Letos vse starše in učitelje ponovno vabim na delavnice ustvarjanja z glino, primerne za vse, ki bi si radi privoščili nekaj kreativne sprostitve. Dobrodošli vsi, ki bi se radi za eno popoldne »odklopili«, zakopali roke v glino in sebi ali bližnjim naredili unikaten keramičen kos. Delavnice bodo tematsko obarvane, na vsaki se bomo lotili druge naloge (od izdelave skodelice za kavo, do krožnika ali sklede za kosmiče).

Predviden termin je sreda ob 17. uri (1x mesečno; natančne datume bomo določili po zaključku prijav); strošek delavnic je 15eur/delavnico.
Dobrodošli – število mest je omejeno!

Anamarija Cvelbar

ID Košarka za deklice

Na uri košarke se bodo dekleta na igriv način spoznala z osnovami košarke. Vodenje žoge, podaje, met na koš, polaganje na koš…

Prijave sprejemamo na elektronski naslov : info@zkdjezica.si

Potrebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, naslov bivanja, skrbnik in elektronski naslov skrbnika.

Mesečna vadnina je 10,00€ na mesec.

ID Tenis

Mala šola tenisa

Za učence 1. – 2.razred

Sreda 16.30 – 17.15

V šolski telovadnici

Pričetek 4.10.2023

Mesečna vadnina 10 Eur

Program je pod vodstvom nekdanje državne prvakinje in reprezentantke Slovenije. 

Informacije in spletna prijavnica:

https://netsport.si/tenis-na-osnovnih-solah/

 

Teniški klub Net šport iz Ljubljane na Oš Danile Kumar organizira Malo šolo tenisa za učence 1. – 2. razred. Na Mali šoli tenisa se učenci predvsem skozi igro in zabavo otroci srečajo s prvimi koraki tenisa, se učijo udarcev: forhand, backhand, voley, smash in servis. Razvijajo vsesplošne motorične sposobnosti, se učijo športne discipline in razvijajo ljubezen do športa. Program je namenjen otrokom, ki se želijo seznaniti s tenisom a nimajo predhodnega znanja o tem športu. Vadba na šoli poteka od meseca oktobra do meseca meseca maja. Mesečna vadnina znaša 10 Eur.

 
Mala šola tenisa poteka 1 x tedensko v Šolski telovadnici. Učenci pokažejo pridobljeno teniško znanje staršem 2 x letno na Teniški Olimpijadi (na pravih teniških igriščih) v TK NET SPORT, Kvedrova cesta 5a. 
 
Podrobnejše informacije o programu in spletna prijavnica:
 
Kaligrafija - začetni
UČILNICA: 126
URA: PONEDELJEK, PREDURA
MATERJAL SABO: kaligrafski set (pero, konjice debeline 1,3,4,6, tuš- dve različni barvi) ravnilo, tehnični svinčnki, barvice, škarje, 10x A3 bel šeleshamer)
KRATEK OPIS:
 • predstavitev osnovnih stilov pisav skozi izdelke
 • seznanitev s peresom, tušem, pravilno držo peresa in razmerja črk
 • umetnost pisave, lepopisje, risanje črk
 • fina motorika in razvoj inteligence skozi njo. Meditacija v gibanju 
Arhitekturno oblikovanje
UČILNICA: 126
URA: SREDA, 7,8. ura
MATERJAL SABO: ravnila, tehnični svinčniki, barvice, škarje, 20x A3 bel šeleshamer), brezčrtni zvezek, tempera barve, čopiči, 5x kapa plošča A3, 5mm debeline (kupiti v ART-u v city parku), olfa nož, lepilo Mekol malo, podloga za rezanje  
 
KRATEK OPIS: 
 • napredno tehnično risanje 
 • ukvarjali se bomo z barvanje, slikanjem, grafiko (kako nastane vzorec) in izdelali uporabne predmete preko reciklaže odsluženih stvari
 •  abstraktno izražanje skozi risbo 
 • fina motorika, tehnično / umetniško /arhitekturno razmišljanje. Ustvari se red in struktura v otrokovi miselnosti
 • primerno za vse, ki jih zanima vpis v umetniške in tehnične srednje šole
Dostopnost