Roditeljski sestanki

1.–5. razred 6.–9. razred
AVG

30. 8. 2021 (1. r.)

    /
SEP

9. 9. 2021 (4. r. in 5. r.)

15. 9. 2021 (2. r. in 3. r.)

 

    14. 9. 2021 (6. r. in 7. r.)

    16. 9. 2021 (8. r. in 9. r.)

 

OKT /      /
NOV /     /
DEC /     /
JAN

12. 1.  2022 (1. r.)

18. 1. 2022 (2. r. in 3. r.)

19. 1. 2022 (4. r. in 5. r.)

 

  11. 1. 2022 (6. r. in 7. r.)

    13. 1. 2022 (8. r. in 9. r.)

   FEB /   /
   MAR /   /
   APR /

     12. 4. 2022 (6. r. in 7. r.)

     14. 4. 2022 (8. r. in 9. r.)

   MAJ

   10. 5. 2022 (1. r.)

   11. 5. 2022 (2. r. in 3. r.)

   12. 5. 2022 (4. r. in 5. r.)

      /
    JUN /   /

     

    Dostopnost