Radovedneži

Program za nadarjene učence
“Radovedneži” so skupina, znotraj katere ponujamo dodatni program aktivnosti, namenjen nadarjenim učencem, s ciljem širjenja obzorij in raziskovanja različnih področij. Program zajema obiske razstav, delavnic, predstav, okroglih miz itd. V povprečju načrtujemo eno dodatno aktivnost na mesec.

K delu bomo priložnostno pritegnili tudi zunanje izvajalce, npr. starše, in izvajali določene aktivnosti v šoli (npr. vodenje ali pomoč pri interesnih dejavnostih) ali pa ob obisku zunanjega izvajalca na njegovem delovnem mestu. Učence bomo povabili tudi na dogodke, razstave, ki se izvajajo zunaj šole. O dejavnostih jih bomo obveščali sproti.

Dostopnost