Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 12. 4. 2024 objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Na voljo je 10 000 prenosnih računalnikov v izposojo, ki so namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva.

Vlogo je možno oddati od 22. 4. 2024 do 22. 6. 2024.

Na javni poziv se lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki na dan objave javnega poziva (12. 4. 2024) izpolnjuje oba spodaj navedena pogoja:

  1. je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred
  2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Vse ostale informacije so navedene v priponki, prav tako tudi povezava do vloge.

Šolska svetovalna služba

Dostopnost