UO Šolskega sklada je sofinanciral nakup 10 kompletov LEGO SPIKE za učence razredne in predmetne stopnje za lažje spoznavanje z osnovami učenja programiranja in robotike pri dejavnostih FIRST LEGO LIGE. Za pomoč pri nakupu se zahvaljujemo učencem, staršem in UO Šolskega sklada.

Dostopnost