V skladu s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (UL RS, št.50/12) vas obveščam, da lahko spričevalo, ki ga ni bilo mogoče podeliti učencu ob zaključku pouka, OSEBNO prevzame samo učenec ali njegovi starši, in sicer v času od zaključka pouka do 30. junija in od 22. do 31. avgusta tekočega šolskega leta.

mag. Mojca Mihelič, ravnateljica

Dostopnost